3 jaar geleden

Hebreeën 12 vers 1-2

“… laten ook wij alle last en de zonde die [ons] licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die vóór ons ligt, terwijl wij zien op Jezus … .”

 

In de laatste wereldoorlog voer een schip in de donkerheid op een mijn en begon te zinken. Snel werden de reddingsboten te water gelaten en de bemanning klom erin. Tot hun persoonlijke veiligheid nam de de bemanning een machinegeweer mee in de leidende reddingsboot van de kapitein, die ook met een kompas uitgerust was. Zo koersten de reddingsboten naar de kust. Na enige tijd echter begon de kapitein te twijfelen, of de kompas wel de juiste koers aangaf, en stelde daarom een onderzoek in. Er werd vastgesteld dat het machinegeweer aan boord de kompasnaald beïnvloedde en deze afleidde van de juiste koers. Het machinegeweer werd onmiddellijk over boord gegooid, en direct toonde de naald, bevrijd van de vreemde invloed, weer naar het noorden, zodat de boten nu de weg tot de veilige en reddende oever vonden.

Hoe vaak nemen ook wij als gelovigen iets “aan boord”, dat wij als nuttig  en behulpzaam beschouwen, maar daarna moeten we, tot ons verdriet, leren dat de gevoelige naald van ons geweten daardoor is aangetast en dat we van het rechte pad zijn afgedwaald. Laten we ons hoeden voor de gevaarlijke verleidingen van het vlees, dat altijd tegen de Geest ingaat en ons van het rechte pad af trekt! Wanneer de dingen van deze wereld, hoe onschuldig ze ons ook mogen lijken, wanneer liefde tot de wereld en de geldzucht onze harten vervullen, zijn ze niet meer op Christus gericht; dan zullen we onvermijdelijk schipbreuk van het geloof op de gevaarlijke kliffen van de wereld lijden, inzoverre we de schadelijke invloeden niet verwijderen en alle lasten of zelfs de licht omstrikte zonde afleggen.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW