4 jaar geleden

Hebreeën 11 vers 7

“Door [het] geloof heeft Noach, toen hij een Goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar [het] geloof is”.

Is mijn geloof juist?

 

Sommigen zijn onzeker over hun eeuwige redding. Ze weten niet of ze het met het geloven goed hebben gedaan. Het is natuurlijk waar, dat geloven niet hetzelfde is als geloof. Sommigen zijn tevreden met het geloven in het bestaan van God. Maar de duivel en zijn demonen doen dat ook (zie Jak. 2:19; verg. Matth. 8:29; Mark. 1:24; 5:7; Luk. 4:34). Dit geloof redt niet. Het reddende geloof grijpt de hand van God, die Hij in Christus Jezus heeft uitgestrekt. Men erkent: ik ben een schuldige, verloren zondaar. Maar de Heer Jezus kwam voor mij op deze aarde om op het kruis alles goed te maken.

Heb jij dat geloofd? Heb jij je levensschuld beleden? Heb je ervoor gedankt, dat de Heiland voor jou stierf? Dan mag je tot rust komen. Maak je niet zoveel zorgen over je geloven. Houd je liever bezig met Hem, in wie je geloven mag. God vraagt je niet om in je geloof te geloven!

Noach en zijn gezin werden in de ark gered van de vloed. Zullen ze hebben nagedacht over de omvang van hun geloof toen ze in de ark stapten? En zich afgevraagd hebben of het nu allemaal wel juist was? Misschien was de een wat bevreesder dan de ander. Maakte dat uit? Neen. Het was beslissend, dat ze God geloofden en de ark ingingen. Ze waren volkomen veilig in de ark. En degenen die zich in deze tijd aan de Heiland Jezus Christus hebben toevertrouwd, zijn volkomen veilig voor Gods oordeel.

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 31.05.2010.

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW