19 jaar geleden

Handelingen 8:39

Ja, zo zouden we het allemaal wel willen, nietwaar? We willen allemaal wel graag dat elke dag van ons leven vervuld is met zo’n blijdschap. Omdat dat echter, zoals we uit ervaring weten, niet het geval is, zoeken we gelegenheden om eens lekker ongestoord blij te kunnen zijn, zonder stress, problemen en angsten. Maar een blijvende vreugde kunnen we nu eenmaal niet kopen! Iedereen die dat wel denkt, wordt vroeg of laat teleurgesteld.

De man over wie dit Bijbelgedeelte iets vertelt, was op zoek, hoewel hij als minister uit Ethiopië een hoge positie bekleedde. Hij zal de alledaagse pleziertjes dus wel voldoende hebben leren kennen. Maar de echte, blijvende vreugde was hem nog niet bekend en de mensen in onze tijd ook niet!

Hij had aan een mooie godsdienstige plechtigheid in de grote stad Jeruzalem deelgenomen. Maar had hij daar gevonden wat hij zocht? Helaas niet! Wanneer we dit gedeelte lezen, zien we dan ook hoe wonderlijk God ingrijpt om deze ene man toch te geven wat hij zocht.

En zo zond God één van Zijn dienstknechten, Filippus, die hem uitlegde wat het gedeelte betekende dat hij al reizend aan het lezen was. En het gevolg was een ogenblikkelijke verandering: hij leerde Jezus Christus kennen, Die alleen een blijvende blijdschap kan geven.

Misschien lacht u ongelovig, als u leest dat dit alles door één Boek gebeurde. Maar lees dit gedeelte zelf eens na, dan ziet u hoe het kwam dat deze man zijn weg met blijdschap ging. U wilt toch ook echte blijdschap kennen?

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW