6 maanden geleden

Handelingen 7 vers 35

Handelingen 7 vers 35:
“Deze Mozes die zij hadden verloochend … deze heeft God <én> als overste én als verlosser gezonden door [de] hand van [de] engel die hem was verschenen in de braamstruik.”

Types en figuren zijn effectieve hulpmiddelen voor de leraar en prediker. Denk aan de toespraak van Stéfanus in Handelingen 7. Het is de langste opgenomen boodschap in het Nieuwe Testament, en toch kan hij in ongeveer zeven minuten worden gelezen. Ondanks die relatieve kortheid is het thema van Stéfanus over “de verworpen profeten” duidelijk uitgewerkt. Minstens drie keer verwijst hij naar Mozes als degene die de vaderen verworpen hebben (vs. 25,35,39). Te midden van dat verslag verklaart Stéfanus: “Dit is de Mozes die tegen de zonen van Israël heeft gezegd: ‘Een profeet zal God u verwekken uit uw broeders, zoals Hij mij [verwekte].’ Naar hem zult u horen1 (vs. 37). Aan het einde van de boodschap bevestigt Stéfanus echter dat zijn toehoorders de voorspelde Rechtvaardige niet hebben ontvangen, maar Hem in plaats daarvan hebben verraden en vermoord.

Stéfanus gebruikte de verworpen Mozes als een type van de verworpen Christus. Het resultaat was aangrijpend, maar niet op een positieve manier. Degenen die de boodschap hoorden waren tot het hart geraakt en reageerden door Stéfanus te stenigen. Hoewel de reactie tegenstrijdig was, laat het de kracht zien van het gebruik van bijbelse verhalen, illustraties en typen bij de uiteenzetting van de Schrift. Omdat het type effectief werd toegepast, werd de boodschap duidelijk begrepen.

Het is opvallend te beseffen, dat we niet alleen typen kunnen gebruiken, maar op een bepaalde manier ook typen kunnen zijn. Paulus droeg Timotheüs op: “wees een voorbeeld voor de gelovigen” en Titus om zich “voorbeeld van goede werken” te betonen (1 Tim. 4:12; Titus 2:7). Als voorbeelden en patronen (vertaald uit hetzelfde woord dat vaak gebruikt wordt voor typen en figuren) stellen wij het werk van de genade van God in ons eigen hart voor aan hen die observeren. Als iemand de Schrift niet leest, moge hij Christus in ons zien.

 

NOOT:
1. Zie Deut. 18:15,18. Het laatste zinnetje ‘Naar hem zult u horen’ ontbreekt in vele handschriften.

 

Stephen Campbell; © The lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW