3 jaar geleden

Handelingen 3 vers 19

Handelingen 3 vers 19: “Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist.”

Keer je om …

 

… Onderzoekers hebben een navigatiesysteem van zenuwcellen bij duiven opgespoord: zogenaamde neuronen in de hersenstam verwerken geomagnetische informatie tot een soort GPS-systeem. En zo vliegen duiven feilloos met hun ingebouwde navigatiesysteem.

Vertrouwen op navigatiesystemen is meestal geen slecht idee, ook niet in het verkeer. Normaal gesproken negeren we niet een “keert u om!”.

Gods oproep tot bekering geldt voor alle mensen. We moeten ons afkeren van zonde en eigenwil – en ons keren tot de levende God. Dan neemt Hij ons aan, vergeeft al onze schulden, stelt ons in Zijn dienst en brengt ons ten slotte in de heerlijkheid.

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 18.09.2020.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW