5 jaar geleden

Handelingen 23 vers 16-19

“Toen nu de zoon van Paulus’ zuster van deze hinderlaag had gehoord, kwam hij daarheen, ging de legerplaats binnen en berichtte het aan Paulus. En Paulus riep een van de hoofdlieden bij zich en zei: Breng deze jongeman naar de overste, want hij heeft hem iets te berichten. Deze dan nam hem mee, bracht hem bij de overste en zei: De gevangene Paulus riep mij bij zich en vroeg mij deze jongeman bij u te brengen, daar hij u iets heeft te zeggen. De overste nu nam hem bij de hand, ging met hem terzijde en vroeg: Wat is het dat je mij hebt te berichten?”

De jongen die het leven van Paulus redde

Toen hij in de tempel in Jeruzalem was, werd Paulus  beschuldigd, en om te voorkomen dat de menigte hem zou vermoorden, gered door de Romeinse soldaten. Toen hij voor de Joodse raad verscheen, moest hij opnieuw worden gered. De volgende dag “maakten de Joden een complot en vervloekten zichzelf, terwijl zij zeiden dat zij niet zouden eten of drinken voordat zij Paulus hadden gedood”. Ze vroegen de overpriesters en oudsten om de commandant te vragen Paulus weer naar de raad te brengen, met de bedoeling hem onderweg te vermoorden.

Een neef van Paulus hoorde van hun hinderlaag en kwam het Paulus vertellen. In Romeinen 16 lezen we dat sommige familieleden van Paulus gelovigen waren en dit zelfs al waren voordat hij werd gered. Deze jongen wiens naam ons niet wordt verteld, was blijkbaar een gelovige, dapper en bezorgd over het leven van zijn oom. Niet elke jongen zou dapper de Romeinse kazerne zijn binnengedrongen om daar een gevangene te bezoeken.

Paulus vroeg een hoofdman om hem naar de commandant te brengen, zodat hij het hem kon vertellen. De commandant nam op zijn beurt Paulus’ neef bij de hand – dit laat ons zien dat hij nog maar een jongen was, – ging even terzijde waar ze vertrouwelijk konden praten en luisterde naar wat hij hem te vertellen had. Hij liet de jongen gaan en beval hem om niemand te vertellen wat hij hem had verteld en bestelde onmiddellijk een groot detachement soldaten om Paulus veilig naar de stadhouder te brengen.

God gebruikt kinderen om Hem ook vandaag te dienen, kinderen die van Hem houden en bereid zijn om te doen wat juist is, zelfs als het gevaarlijk kan zijn.

Eugene P. Vedder, Jr., © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW