6 jaar geleden

Handelingen 2 vers 42

“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden”.

Gedachten over gezamenlijk gebed (1)

Er zijn veel voorbeelden die laten zien dat gemeenschappelijk gebed een belangrijk onderdeel is van het leven in de gemeente, samen met aanbidding, gezonde leer en gemeenschap. De vroege gemeente kwam regelmatig bijeen om de leer van de apostelen te leren, brood te breken en samen te bidden. Wanneer we samen met andere gelovigen bidden, kan het effect bemoedigend zijn. Gezamenlijk gebed bouwt op en verenigt ons wanneer we ons gemeenschappelijk geloof delen. Dezelfde Heilige Geest Die in elke gelovige woont, zorgt ervoor dat ons hart zich verheugt als we onze Heer en Heiland loven, en bindt ons samen in een unieke band van gemeenschap die we nergens anders in het leven vinden.

Gezamenlijk gebed zal alleen een weerspiegeling zijn van de harten van de mensen die bij elkaar komen om te bidden. Wij moeten tot God komen in nederigheid (Jak. 4:10), in waarheid (Ps. 145:18), in gehoorzaamheid (1 Joh. 3:21-22), met dankzegging (Fil. 4:6) en vertrouwen (Hebr. 4:16). Helaas kan gezamenlijk gebed een platform worden voor diegenen wiens woorden niet gericht zijn op God, maar op hun toehoorders. Jezus waarschuwt tegen dergelijk gedrag in Mattheüs 6: 5-8, waar Hij ons aanspoort niet opzichtig, langdradig of huichelachtig te zijn, maar in stilte in onze eigen kamers te bidden om de verleiding tot huichelen te voorkomen.

Gebed, openbaar of privé, werkt samen met God om Zijn plan tot stand te brengen, niet om te proberen Hem voor onze wil te laten buigen. Als wij onze eigen verlangens opgeven in onderwerping aan Degene Die onze omstandigheden kent, veel beter dan we zelf ooit kunnen, – en Hij “weet wat u nodig hebt voordat u het Hem vraagt” (Matth. 6:8) – bereiken onze gebeden hun hoogste niveau. Gebeden die gedaan worden in onderwerping aan Zijn goddelijke wil, worden daarom altijd positief beantwoord, of ze nu door één persoon of door velen worden gedaan!

Tim Hadley, Sr., © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW