8 maanden geleden

Handelingen 13 vers 52

De vreugde van de behoudenis

 

Het Woord van God geeft ons zekerheid over onze behoudenis in Christus. Maar de vreugde daaraan wordt door de Heilige Geest, Die in elke gelovige woont, in ons bewerkt. Het verlossingswerk van Christus en mijn behoudenis kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Net zo eng is de vreugde van mijn behoudenis met mijn wandel verbonden. Nu, het werk van de Heer Jezus kan niet verstoord worden en daarmee mijn behoudenis ook niet. Ik kan echter als christen zondigen en daarmee verlies ik mijn vreugde.

Nu moeten we op onze hoede zijn en onze zekerheid niet met de vreugde verwisselen. Als wij nalatig worden, onze beheersing verliezen of wereldse dingen in ons leven laten komen, wordt de Heilige Geest in ons bedroefd en de vreugde over de behoudenis verdwijnt. En als wij als kinderen van God de Heilige Geest bedroeven, dan wordt onze gemeenschap met de Vader en met de Zoon, wat de praktische kant betreft, onderbroken. Pas als we onszelf geoordeeld en onze misstappen bekend hebben, komt de vreugde van de gemeenschap weer terug.

Zal de gelovige als er zonde in zijn leven komt zijn kindschap, met betrekking tot de hemelse Vader, verliezen? In geen geval, want het kindschap grondt zich op de nieuwe geboorte. De gemeenschap echter is afhankelijk van ons gedrag. Elke verloste zou moeten weten dat er niets steviger is dan de band van de kindverhouding tot zijn God, maar ook niets breekbaarder dan de band van de gemeenschap.

 

Geplaatst in 27-02-2009; herplaatsing 10-03-2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW