10 maanden geleden

Handelingen 1 vers 10-11

“En toen zij [de apostelen] naar de hemel staarden, terwijl Hij heenging, zie, twee twee mannen stonden bij hen in witte kleren, die ook zeiden: Galilese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zó komen, op dezelfde wijze als u Hem naar de hemel hebt zien gaan” (Hand. 1:10)

Een engelachtige aankondiging

Ongemerkt door de apostelen, die hun Heer hemelwaarts aanschouwden, hadden twee engelen hun plaats naast hen ingenomen. Zij worden hier beschreven als mannen in witte kleding. Wit betekent reinheid. De Schrift beschrijft nooit een engel van God die aan de mensheid verschijnt als een vrouw, noch bestaan er zulke wezens als baby-engelen, want Gods engelen in de hemel zijn geschapen wezens, dienende geesten die niet trouwen en ook niet ten huwelijk worden gegeven.

Ongemerkt door de apostelen, die hun Heer hemelwaarts gadesloegen, hadden twee engelen hun plaats bij hen ingenomen. Zij worden hier beschreven als mannen in witte kleding. Wit betekent zuiverheid. De Schrift beschrijft nooit een engel van God die aan de mensheid verschijnt als een vrouw, noch bestaan er zulke wezens als baby-engelen, want Gods engelen in de hemel zijn geschapen wezens, dienende geesten die niet trouwen en ook niet ten huwelijk worden gegeven.

Deze wederkomst is zowel een komst ten oordeel als een komst om te regeren. Zij vindt plaats aan het einde van de periode van zeven jaar die bekend staat als de Verdrukking. Maar minstens zeven jaar eerder, voordat deze vreselijke verdrukking begint, zal de Heer Jezus met een roepstem uit de hemel neerdalen om de doden in Christus op te wekken en alle levende heiligen met hen tot Zich te nemen. De wereld heeft geen deel aan deze gebeurtenis die wij de Opname noemen. De apostelen wisten er nog niet van, maar het is ons geopenbaard in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13-18 en 1 Korinthe 15 vers 51-57. Wij Christenen kijken ernaar uit en verlangen ernaar! 

Eugene P. Vedder; © the Lord is near

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW