4 jaar geleden

Goede voorbeelden gezocht

“Hij {Hizkia} deed wat juist was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had“ (2 Kon. 18:3).

 

pic.php.jpeg

Beeld: Spiegelbeeld

Heb je een voorbeeld van wat jou beslissend heeft gevormd of nog steeds in je geestelijk leven? Ieder van ons heeft goede voorbeelden nodig. Hoewel je soms denkt, dat je tevergeefs naar ze op zoek bent, bestaan ze nog steeds – zelfs vandaag.

Hizkia is een buitengewoon fascinerende koning, die regeerde in het zuidelijke koninkrijk van Juda, kort voordat dit deel van het volk van Israël ook in gevangenschap naar Babylon werd gevoerd. Onder zijn bewind gaf God echter wederom een diepgaande opwekking, wat leidde tot het feit, dat afgoderij radicaal werd opgeruimd, de poorten van het huis van God opnieuw werden geopend en de tempel werd gereinigd. In zekere zin, als hoogtepunt van deze opwekking, kon het Pascha na een lange tijd weer gevierd worden.

Niemand had daarmee werkelijk gerekend, maar God had deze opwekking in Zijn soevereine genade op gang gebracht.

Het is verbazingwekkend, dat Hizkia om familiale redenen niet noodzakelijkerwijs het potentieel had om zo’n toegewijde en consequente weg met God in te slaan. Zijn vader was Achaz, een extreem slechte koning. Van zijn moeder wordt ons alleen de naam Abi vermeld. Misschien is haar vermelding een kleine hint, dat ze misschien een goed voorbeeld voor haar zoon was geweest en hem in de dingen van God gevormd en opgevoed had, zodat hij uiteindelijk in staat was een koning te zijn, die onvoorwaardelijk op God vertrouwde.

Hij ontving een uniek getuigenis van God zelf: “Hij vertrouwde op de HEERE, de God van Israël, zodat er na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda, en ook niet onder hen die er vóór hem geweest waren” (2 Kon. 18:5).

We leren uit de geschiedenis van koning Hizkia, dat hij een voorbeeld had dat zijn leven en zijn geloof gevormd heeft. Vele generaties vóór hem was er een koning, die God “een man naar mijn hart” noemde (Hand. 13:22) – dat was koning David.

David was een koning, een man van God, die ups en downs in zijn leven had meegemaakt. Hij wist volledig “terneergeslagen” te zijn, gezondigd te hebben en God als een graag vergevende maar eveneens als een heilig God heeft leren kennen. David had ook ervaren, dat het het mooist is in de tegenwoordigheid van God. Daarom was lag hem het bouwen van het huis van God zo na aan het hart, dat hij uiteindelijk niet mocht bouwen, maar alleen zijn zoon Salomo. David had een diepe eerbied voor de Heer, wat ook steeds weer in de vele psalmen van hem tot uitdrukking komt. Bovendien is hij zelf met zijn leven een voorafbeelding van de Heer Jezus.

Niet alleen Hizkia heeft zich David als voorbeeld genomen, ook koning Josia (2 Kon. 22:2) en koning Asa (1 Kon. 15:11) hebben hun over-over-overgrootvader tot voorbeeld genomen. Het is duidelijk dat het leven van koning David met zijn God van generatie op generatie werd doorgegeven.

Ook in het Nieuwe Testament zijn er op veel plaatsen goede voorbeelden: Paulus en zijn metgezellen waren goede voorbeelden voor de Filippenzen geworden (Fil. 3:17). De Thessalonicenzen waren een vormend voorbeeld voor alle gelovigen in Achaje en Macedonië (1. Thess. 1:7). Timotheüs moet een voorbeeld zijn voor de gelovigen (1 Tim. 4:12) en daardoor een vormende invloed hebben.

Ook u en ik hebben goede voorbeelden nodig. We kunnen mannen en vrouwen als voorbeeld nemen, die hun leven in overgave aan de Heer Jezus hebben gewijd en daardoor blijvende sporen hebben nagelaten en ons als gids kunnen dienen.

Het beste voorbeeld is natuurlijk de Heer Jezus Zelf, die in Zijn leven voetsporen heeft nagelaten, die we vandaag de dag nog kunnen navolgen (1 Petr. 2:21). Zijn voorbeeld is hoogst actueel en na 2000 jaar nog niet een beetje verouderd is en in ieder geval de moeite waard is om na te streven.

De kerkgeschiedenis vertelt echter ook over veel mannen en vrouwen, die we als voorbeeld kunnen nemen en van wie de geschiedenis in biografieën is vastgelegd. Heb je ooit de biografie van het leven van John Nelson Darby gelezen – of je met het leven van Robert Cleaver Chapman beziggehouden? Ook het dagboek van Jim Elliot ‘In the Shadow of Almighty’ heeft ook veel jonge en oude christenen tot een leven als discipel van Jezus aangemoedigd.

Zoek goede voorbeelden. Zoek ze in Gods Woord, in je gezin, in je gemeente, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het verleden van de gemeente van God. Ieder van ons heeft goede voorbeelden nodig.

En tot slot: wees zelf een goed voorbeeld in je familie, in je vriendenkring, in je plaatselijke gemeenschap en daarbuiten. Bid dat je sporen in je leven zult nalaten, die anderen tot de Heer Jezus zullen leiden en en zullen motiveren om Hem te na te volgen (1 Tim. 4:12).

Christian Achenbach; © www.bibelpraxis.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW