4 jaar geleden

God temidden van de crisis

Inhoud

 • Inleidende gedachten;
 • Elia en de droogte;
 • Waarom laat God “beken” opdrogen?
  1. ons geloof groeit
  2. we worden op nieuwe wegen van dienen voorbereid
  3. crisissen brengen ons in verbinding met lijden
  4. we leren vertrouwen.

1 Koningen 17

Inleidende gedachten

Terwijl het coronavirus de wereld praktisch tot stilstand brengt, stellen veel bezorgde christenen elkaar gerust, dat God ons door deze beangstigende en onzekere tijden zal leiden. Maar als we de bijbelse berichten van plagen, rampen en andere crisissen lezen, ontdekken we, dat ze gewoonlijk worden geassocieerd met een soort straf of oordeel van God. Is dat wat er op dit moment in onze wereld gebeurt? Misschien. Zo ja, waarom worden gelovige christenen getroffen door ziekte of economische moeilijkheden? Laten we eens kijken hoe deze situatie ons op een persoonlijker niveau zou kunnen beïnvloeden, door te kijken naar een vergelijkbare situatie in het leven van Elia.

Elia en de droogte

Toen de slechte koning Achab Israël van de Heer wegleidde, kwam Elia met een beangstigende boodschap van God om hun aandacht te trekken: ze zouden te maken krijgen met een verwoestende droogte die meerdere jaren zou duren. Net als bij de huidige pandemie van het coronavirus legde de nood hun samenleving lam, en was de situatie buitengewoon ernstig.

Wat deed Elia in deze crisisjaren? Interessant is dat de Heer hem vroeg om een periode van zelfisolatie te beginnen! God gebood Elia zich alleen te verbergen bij de beek Krith (1 Kon. 17:3). We weten niet of Elia door deze tijd van eenzaamheid gefrustreerd was, omdat hij dacht, dat hij meer nodig zou zijn in zijn “normale” bediening – of dat hij de “tijd van eenzaamheid” gebruikte, om zijn relatie met de Heer te verdiepen. We weten wel dat hij God vertrouwde en zijn aanwijzingen opvolgde. Elia werd op wonderbaarlijke wijze gevoed en hij dronk uit de beek, een natuurlijk waterreservoir.

Het leek erop dat alles goed ging voor Elia, maar de stroom droogde snel op omdat het niet regende (1 Kon. 17:7). De Heer had de regen een halt toegeroepen, toen Hij Zich met de zonde van Israël bezighield, maar de nood trof ook Elia. Waarom moet de Heer toelaten, dat dit een getrouwe dienstknecht overkomt?

Waarom laat God “beken” opdrogen?

Als God Zich met andere mensen bezighoudt, wordt soms ook ons persoonlijk leven getroffen. God laat misschien moeilijke tijden of ziekten toe, om de aandacht van hen te trekken, die zich van Hem hebben afgekeerd, maar christenen kunnen met hen samen lijden doormaken. Net als de watervoorziening voor Elia, kan ook onze natuurlijke voorraad – onze “beek” – opraken. Onze banen, onze gezondheid, onze vrienden en onze vrijetijdsactiviteiten zijn allemaal “beken”, die juist nu door de corona-pandemie getroffen zijn. Waarom laat God ons dit overkomen? Hier zijn enkele mogelijke redenen:

1. Ons geloof groeit

Of u het geloof of niet, maar uitgedroogde beekjes kunnen een antwoord zijn op gebeden. Een antwoord op een gebed?! Ja!

Jakobus 5 vers 17 vertelt ons over Elia: “… en hij bad een gebed1, dat het niet zou regenen” opdat de natie Israël zich tot de Heer zou bekeren. En God hoorde het gebed van Elia. Maar toen de regen ophield, droogde een van Elia’s belangrijkste bronnen op. Evenzo hebben de meesten van ons vaak gebeden om de ogen van ongelovigen te openen om God te zien. Misschien is de huidige pandemie een antwoord op deze gebeden – maar tegelijkertijd worden ook wijzelf beproefd.

Moeilijke tijden lijken misschien een dieptepunt in het leven, maar God zal deze tijden gebruiken om ons vertrouwen in Hem op te bouwen. Beproevingen versterken onze geloof. Jakobus zegt het zo: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt” (Jak. 1:2,3).

2. We worden op nieuwe wegen van dienen voorbereid

God gebruikt uitgedroogde beken om ons op een verandering van wandel voor te bereiden. Elia moest verhuizen om water te vinden. Gods plan voor Elia was verhuizen, een migratie: hij werd overgeplaatst naar de heidense stad Zarpath. Deze nieuwe locatie was een grotere uitdaging. Elia woonde in het eenvoudige huis van een arme, heidense weduwe. Voor zover we weten, waren er geen andere gelovigen in de buurt met wie hij gemeenschap kon hebben. Hij bleef daar “vele dagen” (1 Kon. 18:1).

Deze “adreswijziging” was zeker niet iets, waar Elia zelf naar op zoek was. Maar God gebruikte een uitgedroogde beek om Elia naar een nieuwe bediening te brengen, en Elia’s aanwezigheid diende de weduwe en haar familie (1 Kon. 17:14-24).

God kan hetzelfde in ons leven doen. Zelfs als we het gevoel hebben, dat we een “oprecht christelijk leven” leiden, kan het zijn dat God meer van ons – of van onze gemeente – verwacht. Er kan met zekerheid worden gezegd, dat de meesten van ons niet op zoek zijn naar verandering, maar misschien opent de coronavirus-situatie onze ogen voor het feit dat we nieuwe gelegenheden zien voor persoonlijke betrokkenheid in onze gemeenschap. Of misschien geeft een onderbreking van onze normale routine in onze gemeente de verantwoordelijken in de gemeente een heel ander perspectief op hoe ze in hun gemeenten het beste kunnen dienen. Veel gemeenten over de hele wereld zijn al “gedwongen” om hun online-dienst te versterken. Deze verandering zal uiteindelijk leiden tot een veel grotere vertegenwoordiging van “cyber-gemeente” in onze Wifi-gecontroleerde samenleving.

Als de Heer een of ander werk, activiteit of relatie in ons leven laat opdrogen, kunnen we erop vertrouwen, dat dit allemaal deel uitmaakt van Zijn plan.

3. Crisissen brengen ons in verbinding met lijden

God laat misschien uitgedroogde beken in ons leven toe om ons met het lijden van anderen te verbinden. De droogte dwong het volk van Israël op de knieën. Waarom zou aan Elia deze nationale crisis geheel voorbijgaan? Hoewel hij geen persoonlijke schuld had, liet God hem een deel van het lijden mee beleven.

Op dezelfde wijze laat God misschien toe, dat wij dezelfde noden ervaren als anderen, zodat we ons kunnen inleven in de lijdende mensen van deze wereld. We zullen meer gemotiveerd zijn om te proberen hen met begrip, zorg en de liefde van Christus te bereiken.

4. We leren vertrouwen

Zelfs toen Elia werd geconfronteerd met droogte en afgesneden was van de watervoorziening, lezen we niet dat hij rusteloos, bezorgd of bang was. Hij ging daarheen, waar de Heer hem heen leidde. God kent al onze behoeften en beperkingen. Op onze weg door deze huidige pandemie, een moeilijke economische situatie en wat er nog meer mag komen, willen we op God vertrouwen en openstaan voor de veranderingen die Hij misschien voor ons in petto heeft.

 

“De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem” (Ps. 34:20).

 

NOOT:
1. of ‘bad vurig’.

 

Ron Reid © SoundWords

Online in het Duits sinds: 22.03.2020; bijgewerkt: 22.03.2020.
Originele titel: “God amidst the crisis”; bron: www.growingchristians.org

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW