19 jaar geleden

God heeft met ieder een plan!

“God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen” (1 Timotheüs 2 vers 3-4)

In een donkere nacht stond een scheepsjongen op het dek van een stoomschip dat de Mississippi afvoer. Opeens voelde hij dat een neervallend touw zich om zijn voeten slingerde en hem omvertrok, zodat hij overboord viel in de stroom. In doodsangst klemde hij het touw met beide handen vast, maar voelde tegelijkertijd dat hij steeds dieper zonk. Zwemmen kon hij niet en hij wist dat het touw eerst helemaal afgerold moest zijn, wilde hij houvast hebben om zich op te trekken. Maar dan was hij al lang in de diepte gezonken en verloren.

Plotseling voelde hij een ruk. Het touw stond strak en met de laatste kracht die hij nog bezat, trok hij zich omhoog. Nee, het was geen inbeelding: het touw hing als door een onzichtbare macht vastgehouden strak naar beneden. Hij wist veilig het dek te bereiken, waar hij doornat en bevend stond te staren naar het wonder.

Bij het onzekere licht van de maan ontdekte hij dat het touw was vastgeklemd in een gleufje van de scheepswand. Alleen met grote moeite kon hij het er uit krijgen. De volgende morgen probeerde hij het touw zelf in de gleuf te werpen, maar het lukte hem niet, hoe lang hij er ook mee bezig was. Tenslotte viel hij op de knieën en riep uit: “Grote, barmhartige God, het kan niet anders of U hebt mij deze nacht door een wonder het leven gered. En als U het de moeite waard hebt gevonden, mijn leven op zulk een wonderbare manier te redden, dan hebt U zeker nog een ander doel met mij. Hier ben ik, doe met mij wat U wilt!”

Deze jongen werd later president van Amerika. Het was James Garfield, die zijn weg met God is gegaan. Geen toeval! Toeval bestaat niet. God heeft met ieder een plan. Hij heeft ons lief en daarom zond Hij Zijn Zoon, de Heer Jezus, naar de aarde. Hij wil iedereen gelukkig maken die met zijn zonden tot Hem komt en de Heer Jezus in het geloof aanneemt.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW