12 maanden geleden

God heeft alle dingen goed gemaakt …

Spreuken 19 vers 21:
“In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand.”

Markus 7 vers 37:
“En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles voortreffelijk gedaan … .”

Wie van ons is in het leven niet in aanraking geweest met angst, zorgen, problemen en lijden? De ware gelovigen zijn blij te weten dat het niet het blinde lot is, dat de omstandigheden van ons bestaan bij toeval tot stand brengt. God Zelf, die alwetend en almachtig is, waakt inderdaad over ons leven en heeft voor elk van Zijn schepselen een plan. De Bijbel geeft ons voorbeelden van mensen die veel geleden hebben hoewel zij dicht bij God leefden. Wij zijn niet de enigen die met lijden te maken krijgen. Job zei: “Zo heb ik maanden van doelloosheid geërfd, en zijn nachten van moeite mij toebedeeld” (Job. 7:3). Jakob moest erkennen, dat zijn initiatief, vaak uitgevoerd zonder rekening te houden met Gods wil, bitterheid veroorzaakte. Hij concludeerde: “Weinig in getal en vol kwaad zijn mijn levensjaren geweest” (Gen. 47:9).

De omstandigheden in ons leven die wij als ongunstig of gunstig beoordelen, zijn toegestaan door God, die licht, maar ook liefde is (1 Joh. 4:8). Hij wil vaak tot ons spreken om ons dichter bij Zichzelf te brengen door middel van wat wij tegenspoed noemen. Laten we leren ons in elke situatie tot Hem te wenden. Voor hen die Zijn vergeving en verlossing hebben ontvangen door het geloof in Jezus Christus, is het kennen van de liefde van God het fundament en de zin van hun leven. Om hulp te vinden in hun beproevingen kunnen zij rekenen op Goddelijke goedheid en wijsheid.

 

Chris Benson

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW