1 jaar geleden

Gezegende gebrokenheid

Psalm 51 vers 19:
”De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.”

We hebben allemaal wel eens iets gebroken, soms per ongeluk, soms met opzet. Maar als iets niet gerepareerd kan worden, wordt het meestal weggegooid, want dat is wat je doet met kapotte dingen.

Maar God gooit kapotte dingen niet weg! Hij wil ze gebruiken. Onze gebrokenheid wordt door God nooit weggegooid.

Vance Havner zei ooit: <<God gebruikt gebroken dingen. Er is gebroken grond nodig om een gewas voort te brengen, gebroken wolken om regen te geven, gebroken graan om brood te geven, gebroken brood om kracht te geven. Het is de gebroken albasten fles die parfum voortbrengt. Het is Petrus, bitter wenend, die terugkeert naar grotere kracht dan ooit.>>

Denk aan alle keren in de Schrift dat God dingen brak om anderen te zegenen. Pas toen de natuurlijke kracht van Jakob werd gebroken, toen zijn heup werd ontwricht in die worstelpartij, kwam hij op het punt dat God hem op een krachtige manier kon zegenen.

Pas toen de 300 soldaten van Gideon de kruiken in hun handen braken, die de gebrokenheid in hun leven symboliseerden, kon het verborgen licht van de fakkels schijnen en de vijand verslaan.

Pas toen Maria haar mooie albasten kruik met reukwerk brak, waardoor het nut en de waarde ervan verloren gingen, vulde de heerlijke geur het huis en werd Jezus geëerd.

Pas toen Jezus de vijf broden nam en ze brak, werd het brood vermenigvuldigd om de 5.000 te voeden. Juist door het breken van de broden gebeurde het wonder.

God gebruikt gebroken dingen. Hij kan ons het best gebruiken als we buigzaam zijn in Zijn handen, zodat de Pottenbakker het vat kan kneden en hervormen zoals het Hem goeddunkt (Jer. 18:4).

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW