5 jaar geleden

Genesis 5 vers 24

“Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg”.

Onbekeerde mensen zullen de opname niet zien

Is de wereld getuige geweest toen Henoch weggenomen werd? Of was het stil en in het geheim? De taal van de apostel blijkt het antwoord te geven, en dat geldt ook voor de hele Schrift. Hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen” (Hebr. 11:5). Dit klinkt alsof de mens een vreemdeling was geweest op dat glorieuze uur. De wereld schijnt naar hem te hebben gevraagd en gezocht, zoals de zonen van de profeten naar Elia; maar tevergeefs (2 Kon. 2:17); en dit vertelt ons dat de opname een geheim voor de mens was; want zij zouden niet hebben gezocht, als zij het gezien hadden.

Glorie in geen van zijn vormen is voor het oog of oor van geen enkel mens. Maar de knecht van de profeet moest zijn ogen openen, voordat hij ze kon zien (2 Kon. 6:17). Daniël zag een glorieuze Vreemdeling, maar de mannen die bij hem stonden, zagen niets (Dan. 10:7). De heerlijkheid op “de heilige berg” verscheen alleen voor de ogen van Petrus, Jakobus en Johannes, hoewel de helderheid daar op dat moment misschien geheel het land heeft verlicht; want Zijn goddelijke gezicht “straalde als de zon” (Matth. 17:2). De hemel werd geopend boven het hoofd van Stefanus, de martelaar van Jezus, in het midden van een menigte; maar de heerlijkheid werd alleen door hem gezien (Hand. 7:55). Paulus werd opgenomen in het paradijs, maar geen oog van de mens volgde de reis (2 Kor. 12:2-4). En boven alles, toen Jezus opstond uit een graf van uitgehouwen steen met daarvoor een wacht van waakzame soldaten, geen oor of oog nam het geheim waar.

Stilte en verborgenheid markeren dus al deze glorieuze opnames. Visioenen, toeschouwers, opstandingen, vluchten, hemelvaart, de glorie hier beneden, en de hemel die zich daar opende, en toch is de mens maar een vreemdeling in dit alles. En zo zal binnenkort nog een glorieus uur komen waarin “zij die van Christus zijn” allemaal opgenomen worden.

J.G. Bellett, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW