5 jaar geleden

Genesis 39 vers 21 en 23

“Maar de HEERE was met Jozef en bewees hem Zijn goedertierenheid; Hij gaf hem genade … omdat de HEERE met hem was. Alles wat hij deed, liet de HEERE voorspoedig verlopen”.

Beproevingen van Jozef en hun lessen

Het leven in de jeugd van Jozef was duidelijk niet moeilijk. Zijn rijke ouders hielden van hem, vooral zijn vader. Hij was een van die tieners die alles voor leek te hebben: intelligentie, vaardigheid, zag er goed uit en een positieve persoonlijkheid. Zijn liefde voor God stroomde uit in dienst voor anderen, zelfs voor zijn broers die hem haatten. En toen begonnen zijn problemen.

De meesten van ons kennen deze geschiedenis wel uit het boek Genesis. Wat we gemakkelijk kunnen vergeten is dat toen het leven moeilijk werd, Jozef niet onderuit ging. Denk aan enkele van zijn ervaringen: in een put worden gegooid; verkocht worden in de slavernij; vals worden beschuldigd en gevangengezet. Overweeg de oneerlijkheid en de onrechtvaardigheid van dit alles. Nadat hij met succes de verleiding had weerstaan, werd hij ten onrechte beschuldigd van de zonde waartegen hij zich verzette, en werd zonder berechting veroordeeld. Over lijden omwille van de gerechtigheid gesproken!

Dat was het leven in die dagen, en het is vandaag het leven. Het leven is niet eerlijk. We hebben te maken met een moeilijke wereld. Als je nadenkt over de uitdagingen waar je elke dag mee te maken krijgt, denk dan eens aan Jozef. Of het nu gaat om slavernij, gevangenneming of later welvaart, “de Heer was met hem”. Dat is de sleutel.

Waar vinden we kracht en middelen om problemen aan te pakken?

Als we naar onze bronnen kijken, moeten we misschien onszelf aan drie herinneren: bidden, zodat we kunnen rekenen op Goddelijke leiding en ondersteuning; de Heilige Schrift, die ons “wijs tot zaligheid” kan maken; en de raad van christenen die meer ervaren hebben dan wij, zij die “door de gewoonte hun zinnen geoefend hebben om zowel [het] goede als [het] kwade te onderscheiden” (Hebr. 6:14).

William S. Ibrahim, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW