2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (22)

“… en voor mij, dat mij met [het] openen van mijn mond [het] Woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken – waarvoor ik een gezant ben in een keten, opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik moet spreken” (Ef. 6:19-20).

Geestelijke strijd (deel tweeëntwintig)

 

Paulus leert ons een andere zeer belangrijke les van geestelijke strijd, verbonden met gebed. Als de vijand aanvalt, houd je dan bezig met bidden voor iemand anders. In vers achttien zegt hij: “… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” We moeten smeken voor alle heiligen! Bezig zijn met de noden van anderen helpt ons om ons minder op onze eigen noden te richten.

Paulus geeft hen zelfs iemand anders om voor te bidden, wanneer hij vraagt dat zij voor hem bidden. Hij vraagt gebed om “om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken”. Dit is zeer ontroerend en uitdagend als we bedenken, dat hij op dat moment in de gevangenis zat. Hij vraagt hen niet om te bidden voor zijn enkels, die misschien rauw zijn en genezing van de zweren van de ketenen. Zijn zorg was, dat hij een trouwe ambassadeur zou zijn, zelfs terwijl hij in de boeien zat.

Paulus was gericht op het voorstellen van Christus, zelfs in moeilijke omstandigheden. Hij schreef aan hen die te Filippi waren: “En ik wil dat u weet, broeders, dat mijn omstandigheden veeleer tot bevordering van het evangelie hebben gediend, zodat aan het hele pretorium en aan alle overigen duidelijk is geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus’ wil; en dat de meesten van de broeders in [de] Heer, vertrouwen hebben gekregen door mijn gevangenschap, om des te overvloediger het Woord <van God> zonder vrees te durven spreken” (Fil. 1:12-14).

Paulus was niet alleen een goed soldaat, wiens doel het was Hem te behagen, die hem in dienst nam, zoals hij Timotheüs schreef: “Lijd mee verdrukking als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die als soldaat dient, wikkelt zich in de zorgen van het leven, opdat hij hem behaagt, die hem in dienst genomen heeft” (2 Tim. 2:3-4). Hij was ook een gezant voor Christus (2 Kor. 5:20). Als ambassadeur was Paulus zowel een boodschapper als een vertegenwoordiger van Hem, die hem gezonden had. U en ik zijn, net als Paulus, zowel soldaten als ambassadeurs, om als trouw soldaat onze boodschap als ambassadeur te versterken! Dit is waarom Paulus om versterking door gebed vroeg, terwijl hij in de loopgraven van de strijd was! Ook wij kunnen bidden voor hen die in de frontlinies van de strijd staan!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW