3 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (21)

“… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen” (Ef. 6:18).

Geestelijke strijd (deel eenentwintig)

 

Als wij bidden in de Geest moeten wij waakzaam zijn! De Heer Jezus leerde Zijn discipelen “waakt en bidt” (Matth. 26:41; Mark. 13:33; Luk. 18:1). Waken en bidden geeft de gedachte van waakzaam zijn, op je hoede zijn. De wetenschap dat onze vijand op elk moment kan aanvallen, is een goede reden om alert te zijn. Veel aanvallen gebeuren in de late uren, wanneer de wachter van de stad zijn waakzaamheid laat varen en slaperig begint te worden.

Ik denk aan Nehemia. Toen de vijand hoorde dat zij de muur aan het bouwen waren, lezen weven hen: “… dat ze in hevige woede ontstaken. Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen” (Neh. 4:7-9).

Paulus spoort ons aan om te volharden in het gebed (Kol. 4:2). Dit woord volharden betekent standvastig en constant zijn. Het wordt gebruikt voor het trouwe volharden van Mozes toen hij Israël uit Egypte leidde (Hebr. 11:27). Dit is het soort toewijding waartoe Paulus ons uitdaagt in ons gebedsleven: “en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”

In 1 Petrus 4 vers 7 daagt Petrus de verstrooiden en vervolgden uit door hen eraan te herinneren dat “het einde van alles nu is nabij; weest dus bezonnen en nuchter tot gebeden.“ U en ik leven in moeilijke dagen en voor de volgelingen van Christus zou het wel eens nog erger kunnen worden. Maar we hebben de geweldige hulpbron van het gebed! Voordat de strijd begint, in het midden van de strijd en zelfs na de strijd kunnen we bidden!

We kunnen niet alleen bidden voor onze eigen strijd, maar we kunnen ook bidden voor medesoldaten die hun eigen strijd doormaken. Iedereen voert wel een of andere strijd. Laten we de strijd niet erger maken, laten we hun last verlichten door voor hen te bidden, zoals Paulus ons uitdaagt te zijn in “smeking voor alle heiligen.”

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW