3 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (20)

 

“… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen” (Ef. 6:18)

Geestelijke strijd (deel twintig)

 

Wat betekent “bidt in de Geest?” We worden uitgedaagd in Judas vers 20: “Maar u, geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in [de] Heilige Geest.” Sommigen leren, dat dit betekent, dat we moeten spreken in talen om in de Geest te bidden. Maar hoe zou dat mogelijk zijn, daar het spreken in talen een gave van de Geest is en niet iedereen dezelfde gave heeft. Om ervan uit te gaan, dat bidden in de Geest hetzelfde is als in talen spreken, zou een beperking zijn voor hen, die deze gave niet hebben.

Bidden in de Geest heeft niets te maken met spreken in talen, maar alles met het bidden in harmonie met de Geest: “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheid te hulp; want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet, maar de Geest Zelf bidt voor <ons> met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de Geest is, want Hij bidt, in overeenstemming met God, voor heiligen” (Rom. 8:26-27). Bidden in de Geest is om te bidden in de naam van de Heer Jezus Christus, wat betekent om te bidden in overeenstemming met Zijn natuur en wil. Zacharia noemt, dat de Geest van God de Geest van “de genade en van de gebeden” is (Zach. 12:10), en Hij helpt ons wanneer we niet weten wat we moeten bidden. Maar wie helpt Hij? Wie is het die het meest profiteert van de hulp van de Heilige Geest in gebed? Terugblikkend in het kader van Romeinen 8, zijn het diegenen die geleid worden door de Geest, diegenen die zonen van God zijn (Rom. 8:14-17). In het kader van Efeze heeft Paulus ons al aangespoord om vervuld te worden met de Heilige Geest (Ef. 5:18). Dit betekent dat we gecontroleerd worden door de Heilige Geest op elk gebied van ons leven.

Wij moeten ons overgeven aan Zijn leiding en in Zijn voetspoor zijn als wij in de Geest wandelen, zo ziet het leven in de Geest eruit (Gal. 5:16,18,25). Het voeren van onze geestelijke strijd zou niet anders moeten zijn, wij moeten vertrouwen op de Geest van God en in volledige afhankelijkheid van Hem zijn. Dit is wat het betekent “terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking”.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW