3 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (2)

“Overigens, mijn broeders, sterkt u in [de] Heer en in de kracht van Zijn sterkte” (Ef. 6:10).

Geestelijke strijd (deel 2)

 

Spreuken 24 vers 10 zegt: “Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is uw kracht beperkt.” Als volgelingen van Jezus Christus hoeven wij niet te verzwakken, want onze Heer heeft de dag overwonnen! Hij zegt ons in Johannes 16 vers 33: “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”. De sleutel tot dit vers is de zinsnede: “opdat u in Mij vrede hebt.” Vrede wordt gevonden in de Heer, net zoals kracht wordt gevonden door de Heer. Dit is waarom Paulus ons aanspoort om “sterk te zijn in de Heer”. Deze kracht komt alleen als we in de Heer blijven (Joh. 15:5). Op een andere plaats kan Paulus zeggen: “Ik vermag alles door Hem, die mij kracht geeft” (Fil. 4:13). Het is door Christus, kracht wordt gevonden als wij ons overgeven aan Zijn heerschappij in ons leven, als wij rusten in Zijn tegenwoordigheid en vertrouwen op Zijn woord.

Jozua heeft precies hetzelfde in zijn eigen leven ervaren. Mozes was gestorven, de Heer had Jozua opgewekt om het volk van God te leiden. Het lijkt erop dat hij geruststelling nodig had om verder te gaan. De Heer belooft Jozua Zijn tegenwoordigheid en zegt verder: “Wees sterk en moedig … Alleen wees sterk en zeer moedig” en “Wees sterk en moedig; schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat” (Joz. 1:6,7,9). De Heer zegt Jozua driemaal sterk te zijn vanwege de beloften van God, vanwege de kracht van Zijn Woord en vanwege de belofte van Zijn tegenwoordigheid! In deze drie dingen kunnen wij ook rusten!

Onze kracht voor de dag vloeit voort uit onze positie in Christus, en dit verandert nooit. In onszelf hebben we weinig tot geen kracht, maar in Christus kunnen we sterk zijn in de Heer! De gemeente in Filadelfia had weinig kracht, maar de Heer Jezus zei: “Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten; want u hebt kleine kracht, en hebt Mijn woord bewaard en Mijn naam niet verloochend” (Openb. 3:8). Wij voelen ons soms zwak, maar we moeten acht slaan op de raad van Paulus aan Timotheüs: “Om die reden herinner ik je eraan, de genadegave van God aan te wakkeren, die in je is door oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. … Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die in Christus Jezus is” (2 Tim. 1:6-8; 2:1).

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW