2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (18)

“Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel … Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht1 te hebben, stand te houden … terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u alle brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen” (Ef. 6:11,13,16).

Geestelijke strijd (deel achttien)

 

Als de volgeling van Christus de hele wapenrusting van God aantrekt, kan hij of zij in het christelijk leven overwinning verwachten tegen de listen en aanvallen van de vijand. Let in elk van deze drie verzen op het woordje “kunt.” Dit is het woord “dunamai”, waar wij ons woord dynamiet vandaan hebben. Het spreekt van “bekwaam zijn” of “kracht hebben.”

Het vermogen of de kracht om stand te houden tegen de listen van de vijand, is niet in mij, noch is het in u. Het vermogen om de vurige pijlen van twijfel en ontmoediging te weerstaan of te doven, is in niemand van ons aanwezig! Maar als wij de wapenrusting opnemen en aandoen die ons als gelovigen in Jezus Christus is gegeven, zijn wij daartoe in staat! De Heer verlangt ernaar, dat ieder van ons een overwinnend christelijk leven leidt! Zelfs de zwakste gelovige kan overwinnen door in elk van zijn of haar levens het geloof in de Heer Jezus Christus uit te oefenen. Paulus herinnert ons eraan, dat de overwinning en het vermogen om te overwinnen niet in ons is, maar in Christus: “En God zij dank, die ons altijd in triomf omvoert in Christus …” (2 Kor. 2:14) en opnieuw zegt hij: “Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus” (1 Kor. 15:57). De conclusie die Paulus trekt is: “Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer, daar u weet, dat uw arbeid niet vergeefs is in [de] Heer” (1 Kor. 15:58).

We moeten overwinning verwachten, geen nederlaag in geestelijke strijd! Maar de sleutel tot deze overwinningen is de onderwerping aan God: “Onderwerp u dan aan God. Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten” (Jak. 4:7). Wij moeten “de goede strijd van het geloof strijden” (1 Tim. 6:12), maar wij moeten ons eerst aan de Heer onderwerpen om de duivel te kunnen weerstaan. Dan strijden wij de strijd die voor ons ligt, wetende dat de strijd al gewonnen is door Hem, die tot ieder van ons zegt: “… hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33). U bent in staat een overwinnaar te zijn, want Hij heeft al overwonnen! De kracht en het vermogen zijn mogelijk gemaakt door Hem en Zijn overwinning op Golgotha!

 

NOOT:
1. Of ‘overwonnen’.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW