2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (12)

“… en de voeten geschoeid met [de] toerusting van het evangelie van de vrede” (Ef. 6:15).

Geestelijke strijd (deel twaalf)

 

Als volgelingen van Jezus Christus strijden wij vanuit de positie, dat wij vrede met God hebben door het volbrachte werk van Christus aan het kruis. Wij hebben vrede met God (Rom. 5:1) en kunnen nu genieten van de vrede van God en de aanwezigheid van de God van de vrede (Fil. 4:5-9). Wanneer wij deze vrede genieten, zijn onze voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede. We zijn toegerust om deze prachtige boodschap met anderen te delen.

Het woord “toerusting” heeft de gedachte van gereedheid, gevestigd zijn, of stevig op de grond staan. Wanneer onze voeten stevig op de grond staan van het hebben van de vrede met God, als degenen die genieten van Zijn vrede in ons leven, zal het uit ons stromen en elk gebied van ons leven beïnvloeden. De Psalmist zegt: “Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe1 vrede, voor hen ligt er geen struikelblok” (Ps. 119:165). Wanneer wij op Gods Woord vertrouwen en niet op ons eigen verstand leunen, genieten wij diepe vrede, zullen wij niet struikelen op het slagveld van het leven, maar in staat zijn om het evangelie van de vrede met anderen te delen.

Jesaja 52 vers 7 zegt: “Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning”. Paulus citeert dit vers in Romeinen 10 vers 15 als een verwijzing naar het prediken of publiekelijk delen van het evangelie. Maar hier in ons vers heeft Paulus het niet over prediken of onderwijzen, maar over het voeren van geestelijke strijd. Hij heeft het niet over rondreizen met het evangelie, maar over standhouden voor het evangelie (Ef. 6:11,13,14). Zijn onderwerp hier is niet zozeer het prediken van het evangelie, als wel het uitleven ervan in ons dagelijks leven, als we strijden tegen een vijand die ons bestookt met zijn aanvallen! Soms is de meest effectieve boodschap van het evangelie, dat zij die niet gered zijn aan ons zien, dat wij vrede met God hebben.

Onze voeten geschoeid hebben met het evangelie van de vrede is een krachtige manier om aan een verloren wereld te verkondigen, dat wij vrede hebben met God, en rusten in die vrede die ons hart en onze gedachten bewaakt. Met onze voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van  de vrede kunnen we de wereld laten zien, dat de God van de vrede bij ons aanwezig is. Dat is soms krachtiger dan woorden!

 

NOOT:
1. Letterlijk: talrijke vrede.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW