18 jaar geleden

Geen aardbevingen, geen zeebevingen meer …

De toekomst heeft mensen altijd al zeer geboeid. Velen hebben zich in het afgelopen jaar er mee bezig gehouden, velen zullen het ook het komende jaar weer doen. Hoe gaan wij met de toekomst om? Hebben wij waarzeggers nodig om ons te voorspellen wat de toekomst ons brengen zal? Als je geen Christen bent misschien wel. Maar als je de Heer Jezus kent als je Heiland en Heer, dan heb je een Boek van God, de Bijbel, gekregen waarin jouw en mijn toekomst staat beschreven. Het geweldige is dat deze onlosmakelijk en zeer nauw verbonden is met de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Een zeer omvangrijk en zeer wonderlijk terrein, die we niet zomaar even kunnen beschrijven. Dat is ook helemaal niet de bedoeling van dit artikel.

Eén ding is zeker: We hebben allemaal deel aan de toekomst. “Hoe”, “waar” en “met wie” we de toekomst zullen doorbrengen, wordt beslist in het hier en nu.

Hoe, waar en met Wie?

Hierbij kunnen we ondermeer denken aan “in welke omstandigheden” we de toekomst zullen doorbrengen. Zijn deze omstandigheden gelukkig of ongelukkig? Dat hangt af van het gegeven of jij en ik in dit leven een keus hebben gemaakt voor de Heer Jezus. Of we in Hem geloven, te ja of te nee. Geloven we in Hem dan zijn we een kind van God en zullen in de meest gelukkige omstandigheden de eeuwigheid doorbrengen, waaraan geen eind komt. De eeuwigheid is immers oneindig. We hebben dan eeuwig leven, leven uit God, dat wil niet alleen zeggen dat we tot in eeuwigheid leven, maar ook dat we die eeuwigheid doorbrengen als kinderen van God die Hem kennen (Johannes 17:2-3).

Vroeger waren wij duisternis, nu zijn we licht, en wel in de Heer (Efeze 5:8). Wij zijn verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde en hebben deel aan de erfenis van de heiligen. Waar? In het licht (Kolosse 1:12-14). Wat een gelukkig lot, want daar waar het licht van God is, is God Zelf. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis (1 Johannes 1:5). Een kind van God nu is geschikt om bij Hem te zijn. Dat geldt voor het heden en voor de toekomst. God, de Vader nu woont in de hemel. Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft voor hen die in Hem geloven, een plaats bereid. Niet in de hel maar in de hemel, waar de Heer Jezus ook is (Johannes 14:4). Wat een heerlijke toekomst voor een kind van God: voor eeuwig bij Hem!!! Laten we daar veel bij stil staan en de Heer Jezus en God de Vader daarvoor danken en aanbidden, en ons leven daarop richten.

De hel is voor de duivel en zijn engelen (Mattheüs 24:41), waar het eeuwige vuur brand. Ook degenen die niet in de Heer Jezus geloven, zullen daar komen. Zij gaan verloren, voor eeuwig (Johannes 3:36; Openbaring 20:15). Verschrikkelijk!!! We zullen daar niet te lang bij stil staan. Maar voor een ieder die (nog) niet gelooft, is het van het grootste belang om de boodschap van het evangelie te geloven, namelijk Jezus Christus en Die gekruisigd (1 Korinthe 2:2-3).God wil niet dat de mens verloren gaat (2 Petrus 3:9; 1 Timotheüs 2:3-4).

Waar gaan de gelovigen naar toe?

Wel, zullen we het direct maar zeggen: naar de hemel (Johannes 14:1-4). Ja, daar geloven we nog in. En gelukkig wel. Maar waarom is het dan zo boeiend daar in de hemel? Wel, doordat daar de Heer Jezus Christus, de Zoon van God ook is. Hij is daar het Middelpunt. Daar zullen we Zijn heerlijkheid aanschouwen (Johannes 17:24). We zullen Hem dan zien zoals Hij is (1 Johannes 3:3). Alles wat aan de zonde herinnert is weg. Daar is geen dood, geen graf, geen rouw, geen geschrei, geen verdriet, geen moeite. Daar is God Zelf en wij bij Hem. Dit is een toestand van waar geluk, hemels, stralend geluk.

Met deze toekomst voor ogen kunnen we voor het nieuwe jaar toch wel met vertrouwen tegemoet zien. Zou Hij die zulk een toekomst voor ons verwierf, ons aan ons lot overlaten? O nee, zeker niet. Niemand kan ons uit de hand van de Heer Jezus en uit de hand van de Vader rukken. Voor eeuwig beveiligd (Johannes 10:28-30). Hij wacht daar op ons.

Mogen stormen om ons woeden,

dreigen het scheepje stuk te slaan,

des Heeren Woord zal ons behoeden,

en brengt golf en wind tot staan;

en met Hem toch, en met Hem toch,

landen wij voorzeker aan.

 

Daar wil ons de Vader wachten

met Zijn armen uitgebreid;

daar stilt God Zelf alle klachten,

daar is enkel heerlijkheid;

daar – bij Jezus, daar – bij Jezus,

rusten we uit van de aardse strijd.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW