9 maanden geleden

Psalm 68 vers 20; Jesaja 46 vers 4

“Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons” (Ps. 68:20).
“Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden” (Jes. 46:4).

Gedragen

 

De prediker Henry Moorhouse was eens erg teneergeslagen. Toen hij op een avond thuiskwam met een pakje, zag hij zijn dochter die een dwarslaesie had, in een stoel zitten. “Waar is moeder?” “Moeder is boven,” antwoordde de dochter. “Goed, want ik heb een pakje voor haar.” “Ik neem het pakje mee naar boven,” zei het meisje. “Minnie,” antwoordde de vader zachtjes, “hoe kun jij dan het pakje dragen als je voeten je zelf niet eens kunnen dragen?”

Met een glimlach antwoordde ze: “Papa, het is eenvoudig: u geeft mij het pakje en draagt mij ermee naar boven.” Deze woorden maakten grote indruk op Moorhouse en hij besefte dat God hem droeg in zijn moeilijke situatie. Ja, God draagt niet alleen onze lasten, Hij draagt óók onszelf! Zo sterk is onze hemelse Vader!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW