1 jaar geleden

Gebroken maar gezegend (14)

Jeremia 8 vers 22:
“Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?”

Balsem is een aromatische, geneeskrachtige stof afkomstig van planten. Gilead was een gebied ten oosten van de Jordaan, bekend om zijn kruiden en zalven. De “balsem van Gilead” was een hoogwaardige zalf met geneeskrachtige eigenschappen. Het werd gemaakt van hars van een bloeiende plant.

“Balsem van Gilead” wordt op drie plaatsen in onze bijbel genoemd. Eerst in Genesis 37 vers 25, toen de broers van Jozef overwogen hem te doden, kwam er een karavaan Ismaëlieten voorbij op weg naar Egypte vanuit Gilead. In hun lading zaten “specerijen, balsem en mirre.” In Jeremia 46 vers 11, als God een dreigend oordeel over Egypte beschrijft, zegt Hij tegen hen: “Ruk op naar Gilead en haal balsem, maagd, dochter van Egypte. Tevergeefs verhoogt u de medicijnen, herstel is er niet voor u!”  We horen de pijn en de hopeloosheid van het volk van God in Jeremia’s tijd: “Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar.” Opnieuw spreekt dit over de geestelijke toestand van de wereld waarin u en ik leven. Maar hoe dankbaar zijn wij, dat er een grote Geneesheer is, die in staat is degenen die ziek zijn van de zonde te genezen (Mark. 2:15-17).

Het is belangrijk, dat we niet te snel voorbijgaan aan het feit dat deze balsem voor genezing afkomstig was van een speciale boom die in Gilead groeide. Mij is verteld dat het een kleine doornachtige boom was die Commiphora heette, in de Verenigde Staten bekend als Populus Candicans, en waarvan een stof afkomstig is die in parfums wordt gebruikt en die is afgeleid van de harsachtige sappen van de balsempopulier. De boom is lid van de Bursera-familie1. Gilead betekent “hoop van getuigenis” of “altijd rollend.” Dit herinnert ons eraan, dat de genezing van onze zonden ook van een boom komt, en niet zomaar een boom! Petrus verwoordde het zo toen hij sprak over de dood van de Heer Jezus aan het kruis: “Die Zelf onze zonden in zijn eigen lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven: door zijn striemen bent u gezond geworden“ (1 Petr. 2:24). Sommigen zouden dit toepassen op lichamelijke genezing, maar het blijkt duidelijk uit de tekst, dat het specifiek verwijst naar de genezing van onze geestelijke ziekte, Hij is de remedie voor onze ‘zondenzieke’ zielen! Op Golgotha zijn onze zonden voorgoed van ons en op Hem gerold!

 

NOOT:
1.  Een attente lezeres van FW berichtte op 06-05-2024 het volgende:
<De balsem van Gilead is afkomstig van de Commiphora Gileadensis. Dit is echt een andere boom en de olie of balsem waar de Bijbel over spreekt heeft ook hele andere medicinale eigenschappen. Archeologische vondsten bewijzen dit ook. Ik schrijf in mijn eindscriptie over aromatherapie in de Bijbel over deze plant en we zijn hierdoor in contact gekomen met een producent van de balsem uit Gilead zelf. Deze is reeds erkend en gereserveerd voor de tempeldienst in de 3e tempel door het tempelinstituut van Jeruzalem. Ik zet mij in om meer bekendheid te creeëren voor Bijbelse olien en Aromatherapie zoals de Bijbel het bedoeld heeft zonder occulte invloeden van energieleer, homeopathie en oosterse religies>>.
Deze noot is daarom toegevoegd op 8 mei 2024.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW