6 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (2)

Psalm 34 vers 19:

“De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.”

Onlangs hoorde ik een verhaal over een moeder en haar kleine meisje die de straat overstaken. Het had net geregend en de twee waren aan het wandelen, toen het kleine meisje auto-olie op de weg zag liggen. Het kleine meisje zei: “Kijk mammie, een verbrijzelde regenboog.”

We glimlachen misschien om dat verhaal, maar velen weten ook wat het is om net als verbrijzelde regenbogen een gebroken hart te hebben.

Synoniemen voor gebrokenheid zijn gewond, verbrijzeld, verpletterd, gekneusd of gekwetst. De negatieve kant van gebrokenheid maakt dat je je alleen en geïsoleerd voelt! Je zoekt naar antwoorden, maar zakt nog dieper weg in de put der wanhoop. Gebrokenheid kan worden veroorzaakt door vele dingen, pijn veroorzaakt door anderen in je leven, of het nu verbaal, fysiek, seksueel of mentaal misbruik is. Gebrokenheid komt in vele vormen voor en laat je achter met gevoelens van onbeduidendheid, leegte, overmatige angst, bitterheid of depressie. Het kan leiden tot verslaving, aanhoudende schaamte, obsessieve gedachten, dwangmatig gedrag en zelfs tot perfectionisme. Iemand heeft gezegd: <Gebroken relaties zijn een scheermes door de slagader van de geest.> Mensen proberen het bloeden te stoppen en de gebrokenheid te genezen door vervangingsmiddelen zoals alcohol, drugs, seks, materiële zaken en zelfs overmatig werk. Velen proberen de pijn te verdoven met iets of iemand anders, maar worden dan teleurgesteld en vaak nog meer gebroken.

Maar ons vers is vol goed nieuws! De Heer is nabij hen die een gebroken hart hebben! Hoe bemoedigend is dit voor hen die een gebroken hart hebben ervaren. Onze genadige en liefdevolle Vader zal naderen tot hen die een berouwvol hart hebben. Jakobus vertelt ons: “God weerstaat hoogmoedigen, maar nederigen geeft Hij genade.” Verder moedigt hij ieder van ons aan: “Nadert tot God en Hij zal tot u naderen” (zie Jak. 4:6-8). Als je ooit gebroken bent geweest, heb je misschien iemand ontmoet, die zei: <Ik begrijp hoe jij je voelt,> maar de kans is groot dat ze dat niet doen, zelfs als ze een soortgelijke ervaring hebben gehad. Maar er is Iemand die “een Man van smarten, bekend met ziekte” was (Jes. 53:3). De Heer Jezus weet wat het is om hevige kreten en tranen te wenen. “Want wij hebben geen Hogepriester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar [Eén] die in alle dingen verzocht is als wij [1], met uitzondering van [de] zonde [2]. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd” (zie Hebr. 5:7; 4:15-16).

 

NOTEN:
1. Letterlijk ‘naar onze gelijkenis.’
2. In 9:28 vertaald door ‘zonder zonde.’

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW