4 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (17)

Jesaja 43 vers 1-2:
“Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.”

In tegenstelling tot Israëls koppige ongehoorzaamheid zien we Gods trouw jegens hen. Hij heeft hen geschapen, verlost, bij hun naam geroepen en heeft hen lief (Jes. 43:4). We zien ook de belofte van Zijn aanwezigheid en bewaring, samen met Zijn macht en beschermende hand over hen (Jes. 43:3-4). Bij dit alles geeft Hij hun het woord van bemoediging: “Wees niet bevreesd!”

Dit is niet de eerste keer, dat dit in Jesaja wordt genoemd en het zal ook niet de laatste keer zijn. In feite herhaalt Jesaja “wees niet bevreesd” zeven keer in Jesaja 41-44. In 41 vers 10 zegt hij: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand … .” Hij zegt hen niet te vrezen vanwege waar Hij is: “Ik ben met u”; vanwege Wie Hij is: “Ik ben uw God” en vanwege wat Hij geeft: “Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand … .”

Als je deze “wees niet bevreesd” door Jesaja volgt, is er een grote bemoediging voor ons vandaag. In de hoofdstukken 1-39 van Jesaja lezen we over een boodschap van veroordeling en oordeel. In die eerste 39 hoofdstukken zien we, dat de mens redding nodig heeft. Maar in de volgende 27 hoofdstukken leren we over Gods vertroosting en verlossing. In feite komt het woord “redding” 281 keer voor in het boek Jesaja en 21 van de 28 staan in het tweede deel! In de hoofdstukken 40-66 lezen we van Gods grootheid (40-44), van Zijn genade (49-57) en van Zijn heerlijkheid (58-66).

In het eerste deel van dit boek zien we Israël gebroken door het oordeel vanwege hun eigen ongehoorzaamheid en zonde. Maar in het tweede deel zien we hen gezegend door een liefhebbende God. De boodschap die we horen uit het hart van deze liefdevolle God is “wees niet bevreesd.” Lees de rest van de “wees niet bevreesd” door (Jes. 41:10,13,14; 43:1,5; 44:8,2) en voel hoe een liefdevolle God verlangt de angsten die in ons hart opkomen tot rust te brengen! De boodschap die de Heer Jezus omgeeft is: wees(t) niet bang … lees er enkele en laat je bemoedigen (Matth. 1:20; Luk. 1:13,30; 2:5,10; 8:50; 12:4; Matth. 14:27; 17:7).

 

NOOT:
1. Dit is blijkbaar zo in de Engelse Bijbel.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW