1 jaar geleden

Gebroken maar gezegend (12)

Genesis 32 vers 24-27:
24. Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak.
25. En toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde.
26. En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent.
27. En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob.

Jakob is een beeld van klei die hervormd moest worden op de draaischijf van de Meester. Zijn naam betekent “hij zal hem bij de hiel vatten,” verwijzend naar het feit dat hij een intrigant is, wat hij een groot deel van zijn leven was. Ook al had Jakob in Genesis 28 een persoonlijke ontmoeting gehad met de aanwezigheid van God, toch moest er nog werk in hem gedaan worden voordat de Heer door hem heen kon werken. Hij moest gebroken worden, voordat de Heer hem kon zegenen!

Dit geldt voor elk van onze levens. Net als Jakob moeten we op een punt komen, dat we erkennen wie we zijn als we aan onszelf worden overgelaten. Net als Jakob hebben velen van ons een tijd meegemaakt waarin we worstelden met de Heer. Merk op dat dit voor Jakob een donkere tijd was, Jakob stond in de nacht op (32:22), hij was op een lege plaats, hij stak de doorwaadbare plaats Jabbok over (32:22), wat leegmaken betekent. Hij was alleen, geïsoleerd, geconfronteerd met wie hij was (32:24). Het werd een plaats van wanhoop waar hij afhankelijk moest worden van de Heer (32:24).

Wat bemoedigend is om te zien in het verhaal van Jakob is, dat deze worsteling voor een tijd was, tot de dageraad. Dit herinnert ons eraan dat voor Jakob een nieuwe dag aanbrak. Petrus zegt ons dat het net als Jakob nodig kan zijn, dat u en ik gebroken worden; “zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen” (1 Petr. 1:6). Maar nogmaals, net als Jakob is er altijd een doel achter het breken, “opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot tot lof en heerlijkheid en eer bij [de] openbaring van Jezus Christus” (1 Petr. 1:7). Petrus wist een beetje wat het was om gebroken te worden voor de Heer. Zowel Petrus als Jakob ervoeren de brekende kracht van de Heer in hun leven. Maar zodra ze erkenden wie ze waren, ondervonden ze de zegeningen van de Heer. De naam van Jakob werd veranderd in Israël, wat “vorst van God” betekent. Gods doel voor de strijd is alleen om ons te kneden en te zegenen om ons te gebruiken voor Zijn glorie, we moeten plooibaar zijn in Zijn handen!

 

NOOT:
1. Een intrigant is iemand die gebruikmaakt van intriges om op slinkse wijze zijn doel te bereiken. {Wikipedia}

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW