3 jaar geleden

Gebrek aan geloof in de opstanding van Jezus

Veel mensen geloven niet meer in de lichamelijke opstanding van Jezus. Doen wij dat? En zo ja, hoe ziet men dit eigenlijk in mijn leven?

 

Veel mensen geloven niet meer in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. Dit is het resultaat van een onderzoek door INSA in opdracht van “idea” (Wetzlar). Slechts 23% van de belijders van de Protestantse Kerk geloven in de opstanding. Zelfs in het zogenaamde evangelische vrij-kerkelijke gebied, is het verrassend genoeg slechts 55%.1

Gezien het geestelijk verval van het christelijk getuigenis dat in het Nieuwe Testament wordt voorspeld, behoeft het ons niet te verbazen, dat het is zoals zojuist beschreven. De vraag is eerder, wat geloven wij zelf!

Nu neem ik aan dat alle (regelmatige) gebruikers van www.bibelpraxis.de onmiddellijk zullen zeggen: De Heer Jezus is lichamelijk opgestaan, in het vlees2. En dat wij ook allen geloven, dat wij ook zullen worden opgewekt wanneer de Heer Jezus wederkomt om ons ten hemel te voeren (1 Thess. 4:15-18).

Maar vandaag stel ik mijzelf de vraag: Heeft de wetenschap, dat wij zullen worden opgewekt en naar de hemel zullen gaan, geestelijke gevolgen voor ons leven? Want de apostelen spreken ook over, dat wij vandaag geestelijk gezien op deze opstanding vooruitlopen. Dit betekent niet dat de opstanding al heeft plaatsgevonden – nee, die zal komen wanneer de Heer wederkomt. Maar God heeft ons met Christus levend gemaakt en ons opgewekt en ons in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus (Ef. 2:5,6).

Dat wil zeggen, de opwekking van de Heer herinnert ons eraan, dat wij geestelijk nu reeds in het gebied van het nieuwe leven zijn en ook het opstandingsleven bezitten. Wij behoren nu al tot de hemel, niet tot de aarde. Wij behoren toe aan de verheerlijkte Christus, niet aan deze aarde, waarop wij echter nog wel leven, totdat Hij wederkomt.

Ziet men deze hemelse positie in mijn leven? Hou ik vast aan de hemel of aan de aarde? Is mijn baan, mijn auto, de sport, mijn kleren, mijn familie, mijn bediening, mijn hobby, mijn muziek, mijn … dat, wat mij vormt, wat anderen van mij zien en weten, óf Christus, de hemel, de hemelse zegeningen, het geloof?

Geloven in de opstanding houdt noodzakelijkerwijs in, dat ons leven dit opstandingsleven moet tonen. Om vandaag te leven in de hemel en vanuit de hemel. Is het ontbreken van deze “waarheid” misschien een van de redenen, waarom ons leven zo weinig overtuigend en onaantrekkelijk is voor de mensen om ons heen? Dat zo weinigen ons vragen: Wat bezit jij dat ik niet bezit?

 

NOOT:
1. Dit heeft betrekking op Duitsland. Echter zal het in Nederland beter zijn?
2. Dat geldt ook voor Frisse Wateren.

 

Manuel Seibel; © www.bibelpraxis.de

21.02.2020

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW