19 jaar geleden

Gebed van een verslaafde

Psalm van een verslaafde

Koning Heroïne is mijn herder.
Ik heb hem steeds nodig.
Hij maakt dat ik neerlig in de goot.
Hij leidt mij langs troebele wateren.
Hij vernielt mijn ziel.Hij leidt mij langs pader der verdorvenheid, om des spuits wille.
Ja, ik zal wandelen door het dal van armoede en alle kwaad vrezen, want Gij Heroïne zijt met mij!
Uw naald en Uw capsule trachten mij te vertroosten.
Zij ontdeden de tafel van levensmiddelen in aanwezigheid van mijn familie.
Gij berooft mij van mijn verstand.
Mijn beker van droevenis loopt over.
Zeker, Heroïneverslaving zal mij vervolgen al de dagen van mijn leven en ik zal voor eeuwig wonen in het huis der verdoemden!

Werkelijk, dit is mijn Psalm.

Ik ben een jonge vrouw van 20 jaar en ben het laatste anderhalf jaar door een nachtmerrie van verslaving gegaan. Ik wil stoppen met dope, ik probeer het, maar kan het niet.

Gevangenis noch ziekenhuis hielpen mij ervan af. De dokter vertelde mijn familie dat het beter en inderdaad vriendelijker zou zijn geweest, wanneer de persoon die mij met drugs liet kennismaken een pistool had genomen en mij van het leven had beroofd.

Had ze het maar gedaan!!

O, God, hoe graag zou ik willen dat ze het gedaan had!

Maar vergelijk dit nu eens met het volgende:

 

1 Een psalm van David.

De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.

2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.

3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.

4 Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.

6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

Wat doe je hier dan mee?

Wil je Hem, de Heere Jezus Christus ook leren kennen als jouw Herder? Dat kan! Kom zoals je bent naar Hem toe. Roep Hem aan en vertel Hem al je zonden en schuld. Vertel Hem dat je zonder Hem niet verder kunt en ook niet verder wilt.

Neem Hem dan aan als je Verlosser. Hij wacht al zo lang. Hij heeft je al zo lang zien ‘modderen’. Laat je redden uit de macht van die vijand van je ziel, de satan. Jezus Christus wil dat graag doen. Daarvoor kwam Hij naar deze wereld om zondaren en zondaressen zoals jij en ik voor eeuwig te redden. Wanneer je Hem aanneemt als je Verlosser dan ga je Hem ook leren kennen als de goede Herder die je zachtjes leidt ‘aan zeer stille wateren’. Doe dit nog voordat je gaat slapen, doe het nu! Dan zul je ook veilig in Zijn stal, de hemel, komen. Hij Zelf brengt je er. Dan is Hij altijd bij je.

Maar ook als je je nu aan Hem toevertrouwt, zal Hij ook in dit leven altijd bij je zijn. Dan hoef je niet meer bang te zijn ‘Want gij zijt met mij’. Dat maakt alles anders!

Dan is het:

  • Mij: behoort de goede Herder (vers 2)
  • Onder mij: groene weiden (vers 2)
  • Naast mij: stille wateren (vers 2)
  • Met mij: Hij Zelf (vers 4)
  • Voor mij: een toebereide tafel (vers 5)
  • Achter mij: het goede en de weldadigheid (vers 6)
  • Boven mij: het Vaderhuis (vers 6)

Dank en aanbid Hem daarvoor!

Mocht je vragen hebben of hulp nodig hebben, neem gerust contact op.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW