19 jaar geleden

Gebed van Benedictus

Genadige en heilige God en Vader

geef ons wijsheid om U te ontdekken

volharding om U te zoeken

geduld om op U te wachten

ogen om U te zien

een hart dat zich in stilte op U richten

een leven dat U verkondigt

door de kracht van de Geest van Jezus Christus

onze Heer.

Amen

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW