8 maanden geleden

Gebed – Hoe bidden wij (1)?

Bijbelplaatsen: Jesaja 64 vers 7; Psalm 66 vers 18; Psalm 51 vers 9-10.

 

Bidt echt! Bidden is een handeling waarbij we rechtstreeks te doen hebben met de grote God, die we in gebed naderen. Het is een te heilige plicht om dat te doen, terwijl men half slaapt met zware ogen en een slaperig hart. God moest dit aan de kaak stellen: “Er is niemand die Uw Naam aanroept, die zich beijvert om U vast te grijpen …” (Jes 64:7). Hij vat het niet op als een gebed wanneer het hart niet opengaat en wakker is. Ons gedrag in gebed heeft een grote invloed op ons hele leven. Zoals de mens in gebed is, zo is hij ook anders. Als hij onverschillig is in het gebed, is hij ook onzorgvuldig in het luisteren en onachtzaam in zijn wandel. Het gebed is het kanaal waardoor de stroom van goddelijke genade, zegen en troost van God het hart binnenstroomt. Sluit het kanaal en de stroom vloeit niet meer.

Bid oprecht! “Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord” (Ps. 66:18). Wanneer God weigert te horen, dan kunnen we er zeker van zijn, dat ook de Geest weigert te helpen, want God wijst nooit een gebed af, dat Zijn geest bewerkt heeft. Heeft u zich bewust met een zonde verontreinigd? Geloof dan niet, dat God u in gebed zal helpen, voordat Hij u geholpen heeft u te bekeren. Hij zal u eerst naar het ‘wasvat’ leiden en dan u naar het altaar leiden.

Behoedt u ervoor om onder voorbehoud te bidden. Maak u los van datgene, waarvan God u zou moeten verlossen. … Degenen die niet gereinigd willen worden van het vuil van de zonde, bidden tevergeefs om van de schuld verlost te worden. Als we het werk van de zonde liefhebben, moeten we ook het loon ervan aannemen. Een vals hart wenst misschien, dat zijn zonde wordt bedekt, maar een oprecht hart wil ervan gereinigd worden. David bad om een rein hart en een rustig geweten: “Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God” (Ps. 51:11b-12a). Nergens bedriegt ons hart ons meer dan in onze gebeden, en bij geen gebeden meer dan bij die zich tegen onze lusten richten. Wat we minstens beogen, is vaak datgene wat we het meest voorwenden. … Het gebed van een gelovige kan mislukken omdat er nog steeds een geheime wrok tegen zijn broeder in zijn hart aanwezig is.

 

William Gurnall; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 31.10.2009.
Uit: “Extracts from the Writings of William Gurnall, selected from Hamilton Smith.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW