2 jaar geleden

Gastvrijheid (6)

“Een Samaritaan echter, die op reis was, kwam bij hem en toen hij [hem] zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, terwijl hij daar olie en wijn op goot, zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag haalde hij twee denaren tevoorschijn, gaf ze aan de herbergier en zei: Verzorg  hem, en wat u meer ten kost mocht leggen, zal ik u vergoeden wanneer ik terugkom” (Luk. 10:33-35).

De gewoonte van gastvrijheid (deel 6)

Gastvrijheid hoeft niet altijd een maaltijd te zijn, maar omvat altijd oprechte liefde voor mensen. In de verzen van vandaag zien we deze liefde in werking. Onze Heer gebruikt dit verhaal om de vraag te beantwoorden: “Wie is mijn naaste?” In het verhaal viel een man in de handen van dieven, hij werd geslagen en voor dood achtergelaten. Er kwamen twee religieuze mensen langs, een farizeeër en een leviet. De farizeeër was iemand die de wet naar de letter volgde en de leviet was iemand die actief betrokken was bij het dienen in de tempel. Beide mannen hadden medelijden moeten hebben en zorg moeten tonen voor de behoeftige. Maar in plaats daarvan liepen ze naar de andere kant van de weg, de nood negerend, omdat de Joden de Samaritanen verachtten en niets met hen te maken wilden hebben, omdat de Samaritanen een volk waren van gemengd ras van Joden en niet-Joden.

“Een Samaritaan echter” kwam naar de plaats waar deze man was, zag zijn nood en had medelijden met hem. Omdat liefde veel meer is dan een gevoel, zien we dat deze Samaritaan de liefde in daden omzet! Hij verbond de wonden, goot olie en wijn erop, zette de man op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en betaalde voor zijn verzorging daar.

Dit is natuurlijk een prachtig beeld van wat de Heer Jezus voor ieder van ons heeft volbracht door naar deze wereld te komen om aan het kruis in onze grootste nood te voorzien. Het is belangrijk op te merken, dat toen de Heer klaar was met het vertellen van dit hemelse verhaal met een aardse betekenis, Hij tegen degene die de vraag stelde zei: “Ga heen en doet u evenzo” (Luk. 10:37). Ik moet denken aan Zijn woorden in Johannes 13 vers 15: “Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u doet zoals Ik u heb gedaan.” Verderop in datzelfde hoofdstuk zegt de Heer: “Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt; Hieraan zullen allen weten dat u Mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt.” Gastvrijheid moet deel uitmaken van het volgen van Zijn voorbeeld in het tonen van liefde aan elkaar!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW