2 jaar geleden

Gastvrijheid (4)

“Hij nu zei tot hen: Zie, als u de stad binnengaat, zal u een man tegenkomen die een kruik water draagt; volgt hem in het huis dat hij binnengaat. En u zult tot de heer des huizes zeggen: De Meester zegt u: Waar is het gastverblijf waar Ik het pascha met Mijn discipelen kan eten? En hij zal u een grote, toegeruste bovenzaal wijzen; bereidt het daar. Zij nu gingen weg en vonden het zoals Hij hun had gezegd en zij bereidden het pascha” (Luk. 22:10-12).

De gewoonte van gastvrijheid (deel 4)

De Heer Jezus is altijd ons volmaakte Voorbeeld, ook als het gaat om gastvrijheid. Ook al zegt de Schrift ons: “De vossen hebben holen en de vogels van de hemel nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen [plaats] waar Hij Zijn hoofd kan neerleggen” (Matth. 8:20; Luk. 9:58), toch is Hij het volmaakte voorbeeld van gastvrijheid.

Het lijkt erop, dat wanneer we aan gastvrijheid denken, daar vaak een maaltijd bij hoort. Maar dit gezegd hebbende, is het belangrijk op te merken, dat wanneer gastvrijheid wordt genoemd, er weinig of geen aanwijzingen worden gegeven over de inrichting van het huis, het menu, de tafelschikking of iets dergelijks. Maar wat er wel staat, is zeer leerzaam. Ik vond het verhelderend om na te gaan hoe vaak onze Heer met anderen aan een maaltijd zat en vaak werd Hij, hoewel Hij de uitgenodigde gast was, al snel de gastheer. Hij was altijd vrijgevig en genadig en voorzag in alles wat nodig was. Alleen al in het evangelie van Lukas zien we onze Heer minstens tien keer aan een maaltijd zitten, genietend van de gastvrijheid van anderen en het vaak Zelf aanbiedt. Vele andere keren vinden we Hem bij anderen thuis, genietend van hun gastvrijheid.

De verzen van vandaag zijn slechts één voorbeeld van Zijn gastvrijheid. Hier zien we Hem voorbereidingen treffen voor de viering van het pascha, waar Hij het avondmaal instelt. Hij regelt een gastenkamer waar Hij zijn discipelen ontvangt. Hij wast hun voeten en veegt ze af met een linnen doek (Joh. 13:5). Hij gebruikt de gelegenheid om hen te onderwijzen en voor te bereiden op wat komen gaat.

Drie keer in onze verzen lezen we over de gedachte van voorbereiding. Het was een gemeubileerde bovenzaal, alles wat ze nodig zouden hebben was aanwezig. Het water, de linnen doek, het brood, de beker, het geslachte lam en de Heer in hun midden. Wat een praktische lessen kunnen we uit deze belangrijke gebeurtenis leren voor onze dagelijkse omgang met elkaar. Hier leren we het verschil tussen entertainment en ware gastvrijheid: christelijke gastvrijheid is, dat Christus altijd de onzichtbare Gast is die het Middelpunt vormt van het samenzijn!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW