1 jaar geleden

Gastvrijheid (3)

“Het einde van alles nu is nabij; weest dus bezonnen en nuchter tot gebeden. Vóór alles, hebt vurige liefde tot elkaar, want de liefde bedekt een menigte zonden. Weest gastvrij voor elkaar zonder mopperen. Naarmate ieder een genadegave heeft ontvangen, dient elkaar daarmee als goede rentmeesters van [de] veelvoudige genade van God” (1 Petr. 4:7-10).

De gewoonte van gastvrijheid (deel 3)

Er is veel, dat we uit deze verzen kunnen afleiden, maar ik wil me concentreren op ons onderwerp: het ontwikkelen van een gewoonte van gastvrijheid. Petrus herinnert ons eraan, dat de tijd dringend is, “het einde van alles nu is nabij.” Daarom moeten we ons “hoofd erbij houden,” de dingen bekijken vanuit Gods oogpunt, afhankelijk zijn van Hem, terwijl we ernstig en waakzaam zijn in onze gebeden. Misschien kunnen we dit toepassen op ons onderscheidingsvermogen ten aanzien van wie bezoek nodig heeft in onze lokale gemeenschap, in onze omgeving. Wie we kunnen uitnodigen voor een maaltijd en eenvoudige gemeenschap rondom de Heer.

Dit is liefde in actie, “vurige liefde tot elkaar.” Liefde uitgedrukt in gastvrijheid, tegemoetkomend aan de wezenlijke christelijke behoefte om samen te zijn met andere gelovigen. Er is gezegd dat gastvrijheid veel meer is dan je huis openstellen en een maaltijd gebruiken, het is je hart openen en mensen toelaten in je leven!

Iemand heeft wel eens gekscherend gezegd: <<Gastvrijheid is mensen zich thuis laten voelen terwijl je zou willen, dat ze in hun eigen huis waren!>> Maar een betere definitie zou zijn: gastvrijheid is mensen zich thuis laten voelen op een plek die niet hun eigen plek is.

Merk hier in onze verzen op, dat we gastvrij moeten zijn zonder te mopperen. Gastvrijheid is een gelegenheid om de gaven en middelen die de Heer heeft gegeven te gebruiken om anderen te dienen als voor de Heer: “Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God; als iemand dient, laat het zijn als uit sterkte die God verleent, opdat in alles God verheerlijkt wordt door Jezus Christus, aan Wie de heerlijkheid en de kracht is tot in alle eeuwigheid! Amen” (1 Petr. 4:11-12). We beperken deze verzen vaak voor als we samenkomen, maar we kunnen de gaven die de Heer heeft gegeven ook thuis gebruiken en op elk ander moment, dat we gelegenheid hebben.

Gastvrijheid helpt ons voorrang te geven aan mensen boven materiële zaken. Het stelt ons in staat relaties te verdiepen en biedt tijd en ruimte om de dingen van Christus te delen met onze broeders en zusters in Christus. Het is één van de meest uitnodigende evangelisatie-middelen die we hebben om de verlorenen voor Christus te bereiken.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW