1 jaar geleden

Gastvrijheid (22)

Handelingen 28 vers 7:
“In de omgeving van die plaats had de voornaamste1 van het eiland, genaamd Publius, landerijen. Deze ontving ons en verleende [ons] drie dagen vriendelijk gastvrijheid.“

De gewoonte van gastvrijheid (deel 22)

Publius is een mooi voorbeeld van het onderhouden en gastvrijheid. Zijn naam betekent geliefd, hij was een rijke landeigenaar, waarschijnlijk een Romeins burger. Hij was bereid Paulus en zijn gezelschap, die schipbreuk hadden geleden en koud en nat waren, in huis te nemen. Paulus werd als gevangene afgevoerd op weg naar Rome. Paulus had schipbreuk geleden en was gebeten door een slang, maar wordt door Publius en zijn gezin vriendelijk behandeld.

Het woord onderhouden is hier een beetje anders dan wij het tegenwoordig gebruiken. Hier betekent het verwelkomen, vriendelijk ontvangen; iets op zich nemen of de verantwoordelijkheid op zich nemen. Het woord dat hier vertaald wordt als vriendelijk, is waar wij ons woord filantropie of filantroop vandaan halen. Het betekent letterlijk handelen vanuit een mentaliteit van persoonlijke genegenheid. Deze definities helpen ons te begrijpen hoe gastvrijheid en het onderhouden van gasten kunnen samengaan. Publius had het welzijn van zijn gast als motivatie.

Deze man was bereid verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het welzijn van Paulus en zijn gevolg. Hij stak zijn eigen hart in het welzijn van anderen. Dit is veel meer dan het ontvangen van gasten in je huis. Het raakt de kern van gastvrijheid. Kijk naar het Engelse woord gastvrijheid (hospitality), welk woord zie je erin terug? Ziekenhuis – een plaats waar gasten worden verzorgd om beter te worden! Dit is de kern van gastvrijheid! Ons huis moet een toevluchtsoord zijn voor mensen met pijn, een plaats waar mensen heen kunnen gaan om beter te worden, geestelijk, emotioneel en lichamelijk als dat nodig is.

Wanneer we verder gaan in het verhaal van Paulus thuis bij Publius, lezen we dat “de vader van Publius door koorts en ingewandsziekte bevangen op bed lag; Paulus ging naar hem toe, en na gebeden te hebben legde hij hem de handen op en maakte hem gezond” (vs. 8). Het is belangrijk op te merken, dat de vriendelijkheid en gastvrijheid van Publius niet onbeloond bleef en dat zal ook het geval zijn met de gastvrijheid en vriendelijkheid die u aan anderen betoont. De Heer is niemands schuldenaar en als datgene wat wij doen voor Hem is, zal Hij ervoor zorgen dat wij daarvoor beloond worden. We zien deze beloning misschien niet zo snel als Publius. Maar bij de rechterstoel van Christus zal alles geopenbaard worden (2 Kor. 5:9-11; Rom. 14:10-12; 1 Kor. 3:9-17). De Heer zal onze dienst voor Hem niet vergeten en de beloningen of kronen die wij ontvangen zullen in een toekomstige dag als aanbidding aan de voeten van de Heer Jezus worden geworpen (Openb. 4:10).

 

NOOT:
1. Dit woord geeft de officiële titel weer.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW