1 jaar geleden

Gastvrijheid (12)

“Wandelt in wijsheid tegenover hen die buiten zijn, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit” (Kol. 4:5).
“… terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit, want de dagen zijn boos” (Ef. 5:16).

De gewoonte van gastvrijheid (deel twaalf)

Als we gastvrijheid willen nastreven en er een gewoonte van willen maken, moeten we oppassen voor sommige dingen die gastvrijheid in de weg staan. Het leven kan voor ieder van ons druk worden en wij moeten de tijd inlossen of uitkopen. Iemand heeft gezegd dat druk zijn betekent: onder het juk van satan staan. Het is duidelijk, dat dit de verkeerde soort drukte is, maar de tendens van onze cultuur kan ons bezig houden met dingen die weinig of geen eeuwigheidswaarde hebben. Tijd is kostbaar en we moeten hem verstandig gebruiken voor dingen die voor de eeuwigheid tellen.

Eén manier om dit te doen is te bepalen welke dingen in het leven ons hinderen om onze middelen en gaven die God ons gegeven heeft te gebruiken voor Zijn glorie en het welzijn van Zijn volk. We komen dus terug op de vraag welke enkele dingen er zijn die ons hinderen bij het streven naar gastvrijheid.

Onze cultuur heeft ons geprogrammeerd om ons kleine hoekje van de planeet te bewaken en te beschermen. We isoleren onszelf tot “mij en mijn” en zien vaak niet de behoeften om ons heen. Onszelf isoleren is zeer schadelijk voor het ontwikkelen van de gewoonte van gastvrijheid. We moeten onszelf afschermen met de liefde van Christus, niet isoleren.

We hebben allemaal behoefte aan rust, daar bestaat geen twijfel over. De Heer Jezus droeg Zijn discipelen op: “Komt uzelf [met Mij] afzonderlijk naar een woeste plaats en rust wat” (Mark. 6:31). Een oudere broeder zei vaak: <Als je niet een poosje uit elkaar gaat en rust, ga je uit elkaar.> Hoewel dit zeer waar en noodzakelijk is, moeten we ontspanning niet gebruiken als excuus om ons ervan te weerhouden door de Heer te worden gebruikt in het leven van anderen. 

Wij leven ook in de sfeer van vermaak: films, TV, internet, elektronische spelletjes enzovoorts. Deze dingen zijn misschien prima op hun plaats met mate, maar hoeveel tijd wordt ermee doorgebracht in vergelijking met de tijd die we doorbrengen met onze broeders en zusters bij elkaar thuis. 

De verzen van vandaag herinneren ons aan de noodzaak de tijd uit te buiten. Denk eens een paar minuten na over hoe dat in uw leven eruit zou kunnen zien. Hoe zouden u en ik onze tijd kunnen reconstrueren om tijd voor onze buren en voor de plaatselijke gelovigen op te nemen? Hoe gebruiken we onze tijd in het licht van de eeuwigheid?

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW