9 jaar geleden

Ezechiël 18 vers 30-31

“… Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen … Waarom zou u sterven … ? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef! (Ezech. 18:30-31).

“Het resultaat van een ongeluk”

Enkele jaren geleden werd een christen uit India door een zwaarbewapende bende, die aan de kant van de weg in een hinderlaag wachtte, aangevallen. Zij namen hem zijn geld, zijn horloge en zijn trouwring af. Verder namen zij zijn auto in bezit. Voordat zij wegreden pakte één van de bendeleden een Bijbel die daar op een van de stoelen lag. Hij hield deze minachtend omhoog en zwaaide ermee ten afscheid. De eigenaar had de tegenwoordigheid van geest om hem na te roepen: “Lees het maar vaak!”

Zes jaar ontving de christen, wiens naam en adres in de Bijbel stond, onverwacht een brief met de volgende inhoud:

“Ik bedreigde u met een revolver en stal uw geld. Maar ik kon uw kalmte en uw vredige uitdrukking op uw gezicht niet vergeten. Vandaag wil ik u bedanken: u redde het leven van mijn vrouw en van mijzelf.

De Bijbel die ik in uw auto vond werd metterdaad het middel van mijn redding. Ik las het boek en het veranderde mijn leven. Ik verliet de bende waartoe ik behoorde en keerde terug naar mijn eigen provincie. Korte tijd later hoorde ik dat drie van mijn vroegere kameraden gedood zijn op de plaats waar wij u hebben overvallen, toen zij een andere auto aanhielden. Zonder de invloed van de Bijbel zou hetzelfde lot mij zijn overkomen en zou ik voor eeuwig verloren zijn geweest”.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW