5 jaar geleden

Exodus 28 vers 30

“En u moet in de borsttas van de beslissing de urim en de tummim doen …”.

In de borsttas tussen de namen van de kinderen van Israël, was de Urim en de Tummim geplaatst. De woorden betekenen: “het licht en de volmaaktheden”. Wat het was kan niemand met zekerheid zeggen. Het wordt in totaal zeven keer in de Schrift genoemd. In twee van de passages wordt alleen de Urim genoemd, en in één (Deut. 33:8) is de volgorde omgekeerd en weergegeven als “Tummim en de Urim” {HSV}. Het was waarschijnlijk een kostbare steen, die op een of ander manier het antwoord van de HEERE gaf over zaken die door de priester naar Hem werden verwezen.

Zo moest Eleazar raad voor Joshua vragen “naar het oordeel van de urim, voor het aangezicht van de HEERE” (Num. 27:21); Saul heeft aan het einde van zijn leven door de Urim (1 Sam. 28:6) God geraadpleegd. Het is omdat de borsttas dit instrument bevatte waardoor goddelijke beslissingen werden doorgegeven dat het genoemd wordt “borsttas van de beslissing”. Het is dus Gods genoegen om Zichzelf en Zijn wil bekend te maken aan degenen die deze gezegende kennis verlangen. De Urim en de Tummim in de borsttas van de hogepriester was de belofte dat Israël nooit in de duisternis hoefde te tasten over welke zaak dan ook.

En is de christen vandaag minder begunstigd? Met de Heilige Geest in ons, het complete Woord van God in onze handen, en een verheerlijkte Christus die in ons geïnteresseerd is, hoeft er geen onduidelijkheid in onze gedachten te zijn met betrekking tot de kleinste details van onze levensweg. Het is helaas! geen ongewone zaak te zien dat de kinderen van God van dag tot dag blunderen, een veelheid aan fouten maken – tot pijn en verdriet van hun eigen zielen -, en de kostbare Naam waarmee zij genoemd worden, onteren. Temidden van hun misslagen vragen zij zich af hoe anderen zich vergewissen van de gedachten van de Heer. Wel, daar waar het oog eenvoudig is en het hart oprecht is, wordt het pad zo helder als de middagzon.

W.W. Fereday, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW