7 maanden geleden

Exodus 14 vers 13

“Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.”

We hebben allemaal wel eens meegemaakt, dat het leek alsof God zweeg. Misschien hebben we gebeden en gebeden, en lijkt er geen antwoord te komen. God lijkt verre van behulpzaam. Wat doen we in zulke tijden?

Ten eerste is het essentieel om te onthouden, dat wanneer God lijkt te zwijgen, Hij nooit stil zit en altijd trouw is! Er is een reden en een doel achter de schijnbare stilte.

Het boek Exodus opent met de kinderen van Israël die 450 jaar in slavernij hebben geleefd. Ze riepen en baden en smeekten God om bevrijding. Generaties leefden en stierven zonder antwoord. Het leek alsof God zweeg. Toen God hen toch antwoordde, zorgde Hij voor een bevrijder die hen uit Egypte leidde.

Exodus 14 toont hen uit Egypte, maar achtervolgd door het leger van de farao. De farao achtervolgde hen tot aan de Rode Zee. Ze hadden een vijand achter zich en een hindernis voor zich en konden nergens heen. Wat konden ze doen? Wat moesten ze doen? Exodus 14 vers 10-14 en kan heel leerzaam zijn voor ons wanneer God lijkt te zwijgen in ons leven.

Mozes kreeg te horen: “Wees niet bevreesd.” Dat is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan! Wanneer de vijand op je afkomt of een onoverkomelijke zee voor je ligt. Het is makkelijker om dingen te doorstaan als je weet waarom. Maar God laat je niet altijd weten waarom. Maar als er geen uitweg lijkt te zijn, kijk dan omhoog! Als de omstandigheden tegen je zijn en je neerhalen, kijk dan omhoog!

Als we onder de druk van de omstandigheden staan, zullen we verslagen worden. Als we proberen ons door de omstandigheden heen te worstelen, zullen we snel uitgeput zijn! Echte overwinning wordt gevonden wanneer we vertrouwen op Degene die soeverein is over ALLE omstandigheden!

De instructies van Mozes waren eenvoudig, maar niet gemakkelijk! Ze moesten niet bang zijn en stilstaan. De HEER had hen al uit Egypte bevrijd. Hij maakte zijn aanwezigheid bekend door de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht. Hij zweeg niet helemaal in hun leven, en Hij zwijgt ook niet helemaal in ons leven.

Satan wil ons ontmoedigen en voedt ons met leugens als God lijkt te zwijgen. Hij zal ons dingen vertellen als: “Waarom denk je dat je God kunt horen?” “God zal niet tot je spreken; je verdient het niet.” “Je kent God helemaal niet.” “God geeft niets om je; Hij heeft je opgegeven.”

Dit zijn slechts enkele van Satans leugens, maar vertrouwen wij op onze gevoelens of op het feit van Gods beloften? Hij heeft ons Zijn Woord gegeven. We moeten onthouden wat Hij in het verleden heeft gedaan en stilstaan in het heden. God beloofde, dat Hij je nooit zou verlaten of in de steek zou laten. God is altijd bij je. Wanneer God lijkt te zwijgen, laat je dan leiden door Hem, zelfs in de schijnbare stilte.

Gods schijnbare stilte is een uitnodiging om je ogen van de omstandigheden af te wenden en te zien op Jezus, de Auteur en Voleinder van je geloof.

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW