9 jaar geleden

Exodus 12 vers 2

“Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar” (Ex. 12:2).

Het nieuwe jaar is begonnen. De tekst hierboven verwijst naar een nieuw jaar: het was een nieuwe tijdsberekening in opdracht van God. Welke ontwikkeling maakte dat noodzakelijk?

God maakte een nieuw begin met de Israëlieten. In Egypte waren de nakomelingen van Abraham vele jaren als slaven aan dwangarbeid onderworpen. Nu wilde God hen bevrijden en hen naar het beloofde land leiden.

Van onderdrukking naar vrijheid; van angst naar veiligheid. Een nieuwe start met God: daarmee beginnen we inderdaad de tijd anders te rekenen. Maar een nieuwe start met God gebeurt niet als iets vanzelfsprekends. In vers 3 lezen we: “Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin” (Ex. 12:3). Dat lam was het centrum van de dingen. De betekenis was: Het wees op Jezus Christus, wiens offer aan het kruis een nieuwe start zou brengen, dat veel verder zou gaan. Vandaag is het niet alleen een volk maar iedereen die wordt uitgenodigd om er deel aan te hebben.

Het nieuwe jaar kan voor elke lezer een jaar worden van innerlijke vrijheid en veiligheid, een jaar onder de leiding en zegen van God. Nu heeft God niet beloofd dat de komende maanden zonder moeilijkheden en problemen voorbij zullen gaan, maar Hij heeft ons verzekerd dat Hij met ons zal zijn wat er ook gebeurt. Zo zijn we veilig en zeker met Hem.

De belofte van God is van toepassing voor ieder die een nieuwe start met Hem gemaakt heeft en behoort tot Zijn nieuwe schepping door geloof in Christus. Voor hen zijn de oude dingen voorbij; alles is nieuw geworden!

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden” (2 Kor. 5:17).

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW