9 jaar geleden

Efeze 1 vers 3

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus …”.

Erfenis (1) – Een perfect landhuis

Een man erfde een prachtig pand op het platteland. Omdat hij in de stad woonde, dacht hij dat het het beste was om deze woning te verkopen en het geld te gebruiken voor andere doeleinden. Hij nam contact met een bekend vastgoedbedrijf en verzocht deze, om daarheen te rijden en het huis, de gebouwen en het erbij behorende land aan een zorgvuldige beoordeling te onderwerpen en het dan zo te beschrijven, dat het voor iedereen die op zoek was naar een huis op het platteland, aantrekkelijk leek. Toen al zijn instructies uitgevoerd waren, bracht een werknemer van het bedrijf hem het resultaat van de beschrijving, dat in verschillende kranten zou moeten worden gepubliceerd. Het pand werd in deze advertentie met inspirerende woorden beschreven: het prachtige portaal, de ruime hal, de wenteltrap, de salons, de woonkamer en slaapkamers en de diverse meubels, die het geheel tot een perfect landhuis maakten. De wijd uitdijende gazons, bomen, struiken, tuinen en de bijbehorende landbouwgrond werden ook beschreven op een manier die bij iedereen die op zoek was naar een dergelijk pand op het platteland, wel interesse moest wekken.

Toen de makelaar de beschrijving voorlas, luisterde de eigenaar van het onroerend goed, zonder onderbreking. Aan het eind vroeg de makelaar: “Hoe vindt u dat? Zou u het zo willen laten verkopen, of niet?”

De eigenaar antwoordde: “Nou, om eerlijk te zijn, ik ben van gedachten veranderd. Ik heb besloten om het niet te verkopen. Ik ben mijn hele leven al op zoek naar zo’n plek, en ik had geen idee dat dit pand precies dat was, wat ik wilde. Uw beschrijving heeft me laten zien wat een dwaas ik was, toen ik mij ervan afwendde. Ik zal u betalen voor alles wat u tot nu toe gedaan hebt, maar ze hoeven geen moeite meer te doen om het te verkopen. Ik ga er zelf wonen”.

Ongetwijfeld was de makelaar teleurgesteld toen hij zo’n enorme provisie zag slinken, maar de eigenaar had de waarde van zijn bezittingen leren kennen en al snel verhuisde hij daarheen en verblijdde zich in dat, wat hij nog korte tijd geleden zo gewillig aan anderen wilde overlaten.

Lijken niet velen van ons op deze man? In Gods Woord wordt ons de rijkdom van onze erfenis in Christus ontvouwd en toch verzuimen we er in te treden en te genieten van wat ons met zo’n dure prijs verworven werd!

H. A. Ironside, © Bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW