18 jaar geleden

En hij is als een boom …

In goede tijden ken ik mijn vrienden,
in slechte tijden leer ik hen waarderen.

In goede tijden heb ik veel wensen,
in slechte slechts één.

In goede tijden weet ik: God is bij mij,
in slechte voel ik mij gedragen.

In goede tijden maakt men ruzie met elkaar,
in slechte komt men nader tot elkander.

In goede tijden lees ik in de Bijbel,
in slechte spreekt zij tot mij.

In goede tijden stel ik mij prioriteiten,
in slechte zijn ze glashelder.

In goede tijden bied ik God mijn hulp aan,
in slechte heb ik de Zijne nodig.

In goede tijden wil ik het gebed niet vergeten,
in slechte verlang ik er vurig naar.

In goede tijden zoek ik naar de gaven die God mij gegeven heeft,
in slechte ontplooien zij zich, zonder dat ik het merk.

In goede tijden vraag ik naar Gods wil,
in slechte neem ik het met eerbied aan.

In goede tijden leef ik naar mijn agenda,
in slechte naar die van God.

God, welke zijn de goede
en welke de slechte tijden?

… geplant aan waterbeken”

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW