9 jaar geleden

Elke leeftijd heeft zijn valkuilen

Lezen: Lukas 4 vers 1 tot 13.

Na 40 dagen in de woestijn, werd de Heer met drie grote verzoekingen door de duivel geconfronteerd. Daarvan berichten Mattheüs en Lukas uitvoerig (Matth. 4:1-11 en Luk. 4:1-13). In Mattheüs worden deze verzoekingen (uit stenen brood maken, van de top van de tempel springen, het aanbidden van satan) in historische volgorde beschreven. Lukas beschrijft de verzoekingen op basis van morele principes en vermeldt de laatste twee gebeurtenissen in de omgekeerde volgorde. Er zijn verschillende redenen. Een ervan zal uit de volgende gedachten naar voren komen (dat hoop ik in ieder geval):

De jeugd

In de eerste verzoeking wilde  de duivel bereiken, dat de Heer uit stenen brood zou maken. Hij wilde de Zoon van God verleiden om iets te doen zonder aan God te vragen. Maar de volmaakte Dienstknecht verklaarde hem met een citaat, dat Hij volledig afhankelijk van God wilde zijn. Hij wilde niets doen wat God niet geboden had.

Dit spreekt tot ons allemaal. Maar vooral ook tot de jongeren. Is het niet zo dat we juist dan, wanneer we jonger zijn, graag onafhankelijk willen zijn? Niemand mag ons daarover aanspreken; wij willen onze eigen koers varen. Op deze lijn ligt dat, wat de Heer eens tegen Petrus zei: “Toen je jonger was, gordde jij jezelf en wandelde waarheen je wilde” (Joh. 21:18).

Het gevaar om onafhankelijk van God te zijn, is juist in jongere jaren zeer groot. En satan versterkt ons natuurlijk graag op een eigenzinnige weg en bedenkt duizend schijnbaar redelijk klinkende argumenten, waarom we de beperkingen van het ouderlijk huis moeten afschudden, waarom we het vandaag met de geboden van God niet meer zo nauw moeten nemen, enzovoorts. Maar we willen ons niet door hem beet laten nemen en vragen daarom dagelijks met een apostel Paulus: “Wat moet ik doen, Heer?” (Hand. 22:10).

De middelste jaren

In de tweede verzoeking, zoals Lukas het beschrijft, vraagt satan de Heer om hem te aanbidden. In ruil daarvoor moet de Here alle koninkrijken van deze aarde uit de hand van de duivel ontvangen. Dus de duivel stelt iets voor, wat de wereld te bieden heeft, en de prijs hiervoor is dat men zich van de aanbidding en dienst van God afkeert (vgl. vs. 8).

De duivel probeert dit met ons allen, ook al krijgen we veel minder dan alle koninkrijken van de wereld aangeboden. Een bijzonder kwetsbare groep voor deze verleiding is de middelste leeftijd. Een student maakt zich nog niet zo bezorgd over eer, rijkdom en invloed. Maar als hij voor het eerst in het dagelijkse beroepsleven komt, dan ziet het er snel heel anders uit.

Maar we willen ons niet laten verleiden. Want wat satan aanbiedt heeft altijd enorme haken en ogen: hij neemt meer dan hij geeft. En wat wordt ons allemaal afgenomen, in deze tijd en in de eeuwigheid, wanneer we de schitterende bellenblazen van deze wereld aangrijpen en de aanbidding en de dienst verwaarlozen!

De ouderdom

In de derde verzoeking wil de duivel de Heer verleiden om zich van de dakrand van de tempel te werpen, om te zien of God Hem door engelen zou bewaren. Hij voert bijbelverzen die bewijzen zouden, dat God Hem hier toch een bijzondere belofte gegeven had.

De duivel wil wantrouwen jegens God in ons aller hart zaaien. We moeten ons volgens zijn mening de vraag stellen of God zich aan Zijn beloften houdt of niet, en Hem uitdagen om Zijn trouw op de proef te stellen. Zijn niet juist de oudere broeders en zusters in gevaar om aan de influisteringen van de vijand ruimte te geven? Zijn niet “dagen van benauwdheid” en “dagen van zwakheid” een broedplaats voor twijfel en wantrouwen?

Maar we willen ons niet laten uitdagen. God zal Zijn woord gestand doen. Hij is ook tot op hoge leeftijd Dezelfde en zal ons niet begeven en niet verlaten. Daarop willen wij vertrouwen en achter Gods Woord geen vraagtekens zetten. We zouden God anders verzoeken!

Zo zien we waarom Lukas de volgorde moest wijzigen. Alleen zo blijken de gedachten van de jeugd – middelste jaren – ouderdom naar voren te komen. En natuurlijk zijn er nog andere redenen. Hoe zegt men dat zo mooi? Deze uitleg laat veel ruimte over voor zelfstudie …

©  Bibelstudium.de, Gerrid Setzer

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW