7 maanden geleden

Eigenschappen van God (6)

De God van de vertroosting

Bijbelplaatsen: 2 Korinthe 1 vers 3-4; Jesaja 66 vers 13; Psalm 119 vers 50; 2 Thessalonika 2 vers 16; Lukas 16 vers 25; Jesaja 51 vers 12

Zó wonderbaarlijk is onze Heer

“Want wie kan … met de HEERE gemeten worden?” (Ps. 89:7).

Paulus schrijft: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der ontfermingen en [de] God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking” (2 Kor. 1:3-4). Een prachtige eigenschap van onze God die ons troost. Enkele bijbelpassages hierover:

  1. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten … .” (Jes. 66:13). Er is geen mooier beeld van troost dan een moeder die haar huilende kind op schoot neemt en het troost met haar nabijheid. Dit is ook hoe God ons wil troosten.
  2. “Dit is mij tot troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt” (Ps. 119:50). Zijn beloften en toezeggingen – bijvoorbeeld: “Ik ben bij u” – kunnen ons troost geven in verdrietige tijden. Dit doet denken aan Hebreeën 6 vers 18, waar troost in verband wordt gebracht met het feit, dat God niet kan liegen.
  3. En moge onze Heer Jezus Christus Zelf, en God onze Vader die ons heeft liefgehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven” (2 Thess. 2:16). De troost van God is niet vluchtig, ze duurt niet maar kort zoals een medicijn, ze wankelt niet. Zijn troost is eeuwig, wat betekent dat het langer duurt dan ons leven op aarde.
  4. “Maar nu wordt hij hier vertroost” (Luk. 16:25). Lazarus had geen gemakkelijk leven op aarde – maar in het paradijs zal hij voor dat alles “gecompenseerd” worden, en zelfs nog veel meer. De apostelen zetten ook vaak het lijden van vandaag af tegen de heerlijkheid van de hemel (bijv. Rom. 8:18; 1 Petr. 1:4-7). In de hemel zal er definitieve troost zijn.
  5. “… die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij hen kunnen vertroosten die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting waarmee wij zelf door God vertroost worden” (2 Kor. 1:4). Eén doel van troost is, dat we dan anderen kunnen troosten. Soms laat de Heer moeilijke perioden toe opdat we troost ervaren, die we dan kunnen doorgeven.

“Ik, Ik ben het Die u troost” (Jes. 51:12).

 

Alexander Schneider

Online seit dem 02.04.2023.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW