8 maanden geleden

Eigenschappen van God (1)

de God van kennis

Bijbelgedeelten: Psalm 89 vers 7; 1 Samuël 2 vers 3; Psalm 147 vers 3en 4; Mattheüs 10 vers 30; Psalm 56 vers 9; Jesaja 65 vers 24; Psalm 139 vers 2 en 4; Mattheüs 6 vers 32

Zó wonderbaarlijk is onze Heer

 

“Want wie kan … met de HEERE gemeten worden? …“ (Ps. 89:7)

Het antwoord is heel eenvoudig: niemand. Onze God is uniek en oneindig groot. Ik heb in mijn geloofsleven ervaren, dat we juist dan de grootste groeistappen zetten, wanneer we Hem beter leren kennen. Hoe meer we over God te weten komen – en hoe we Hem kunnen herkennen in de Heer Jezus – hoe meer we Hem zullen bewonderen en liefhebben.

In deze kleine serie willen we de 13 bijbelpassages bekijken waarin de uitdrukking “de God van …” enkele van Gods eigenschappen voorstellen. Met het ene doel: God beter leren kennen.

(1) “… de HEERE is een alwetend God …” (1 Sam. 2:3).

Gods alwetendheid is een van de eigenschappen die wij, als beperkte wezens met ongeveer 1,4 kg hersenen, absoluut niet kunnen begrijpen. Alle mogelijke kennis beschikbaar hebben, van eeuwigheid tot eeuwigheid, is te groot voor ons. En toch: Deze eigenschap van God heeft een zeer grote troost voor ons: Niets kan God verrassen – en Hij kan ook geen fouten maken.

Wat weet God allemaal?

Mattheüs schrijft daarover: “Van u echter zijn zelfs de haren van uw hoofd alle geteld” (zie Matth. 10:30). Aangezien elk mens ongeveer 100.000 haren heeft, komt dit neer op een enorme hoeveelheid kennis – maar het werkelijk geweldige hier is, dat God zo’n grote interesse in ons heeft, dat Hij zelfs het aantal van onze haren kent.

Heel ontroerend wordt het ook door Psalm 56 vers 9: “Ú hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in uw register?” Onze God is zó geïnteresseerd, dat Hij onze tranen zorgvuldig noteert. Schattingen zeggen, dat een mens in zijn leven zoveel tranen vergiet, dat hij er een badkuip mee zou kunnen vullen. Veel tranen worden ongezien gehuild, misschien neemt niemand er notitie van. God wel!

Het wordt nog geweldiger als we Psalm 147 vers 4 lezen: “Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam.” De ruimtesatelliet Gaia heeft 1,8 miljard sterren in ons zonnestelsel geregistreerd – maar dat is slechts een schamele 1% van de Melkweg. Bovendien zijn er miljoenen andere sterrenstelsels met ook miljarden sterren. Geen probleem voor God. Als we nu vers 3 toevoegen, kunnen we niet anders dan verbaasd zijn: “Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.” God, die zó groot is, dat Hij alle sterren bij naam kent, is niet te groot voor onze zorgen. Als we een brief aan de Duitse bondskanselier zouden schrijven, zou hij die nooit lezen – de man is te machtig voor ons. Maar onze God niet – geweldig!

God kent natuurlijk al onze woorden – maar ook al onze gedachten: “… U begrijpt van verre mijn gedachten … Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles” (Ps. 139:2,4). Onze God kent ons nog beter dan wij onszelf kennen. En in tijden van nood, wanneer we soms niet weten hoe we ons gebed precies moeten formuleren, mogen we het weten: Hij hoort en antwoordt zelfs voordat we klaar zijn met bidden (verg. Jes. 65:24).

God kent ook onze behoeften: “… want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt” (Matth. 6:32). Of het nu gaat om eten, drinken, kleding of iets anders – alles is bij Hem bekend. Een grote troost!

Een laatste gedachte over het onderwerp “de God van kennis” brengt in het bijzonder de Heer Jezus zelf onder onze aandacht. Uit Hebreeën 5 vers 8 leren we dat Hij gehoorzaamheid leerde. Natuurlijk wist Hij ook van tevoren, wat gehoorzaamheid was (ik noem dit feitenkennis), maar als Mens op aarde heeft Hij het persoonlijk beleefd (ervaringskennis). Eén van de redenen waarom hij die 33 jaar op aarde doormaakte, was om al onze menselijke ervaringen door te maken. Waarom? Om medelijden met ons te kunnen hebben (Hebr. 4:15). Hij kent onze zorgen en noden immers Zelf uit ervaring. Wat geweldig dat Zijn “feitenkennis” niet genoeg voor Hem was, maar dat Hij alles wilde meemaken wat wij meemaken. Wat een groot inlevingsvermogen.

Voel jij je eenzaam? Dit is wat de Heer ervoer (Ps. 69:21). Heb je verdriet? Ook dat weet Hij heel goed (Matth. 14:13; Joh. 11:35). Heb je last van ziekte? Hij identificeerde zich er volledig mee (Matth. 8:16,17). Word je verkeerd begrepen? Ook dat weet Hij (Luk. 2:50). Overigens leren we in dit voorval, dat de Heer weet hoe een twaalfjarige zich voelt. Heb jij het gevoel dat je dienst voor de Heer nutteloos is omdat je alleen maar afwijzing ervaart? Hij kent deze gedachten ook (Jes. 49:4). Er is wellicht geen menselijke ervaring die de Heer niet heeft ervaren en heeft leren kennen.

We hebben echt een geweldige “God van de kennis.” Een grote troost – de grote God Die alles weet, is geïnteresseerd in ons, kleine schepselen!

 

Alexander Schneider; © www.bibelstudium.de

Online seit dem 03.07.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW