5 jaar geleden

Efeze 5 vers 15-16

“Kijkt dus nauwkeurig uit hoe u wandelt, niet als onwijzen maar als wijzen, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit”.

De tijd verzilveren

Tijd is een zeer waardevol ‘handelsartikel’. Omdat het onomkeerbaar is, moeten we zorgvuldig overwegen hoe we onze dagen doorbrengen – en zelfs onze minuten. Tijd is een geschenk van God. Dat betekent dat we geen eigenaars zijn, maar rentmeesters en op een dag verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hoe we gebruikten wat ons was toevertrouwd. Volgens vers 15 zijn er slechts twee mogelijke manieren om te leven: wijs of onwijs.

Laten we eerst eens kijken wat een wijze manier is om onze tijd te gebruiken. Degenen die beseffen dat hun dagen aan God toebehoren, zijn voorzichtig met hoe ze leven. Hun doel is de wil van de Heer te begrijpen en hun roosters en activiteiten in overeenstemming te brengen met Zijn doeleinden. Terwijl ze elke dag leiding zoeken door innige gemeenschap met Hem in het Woord en in gebed, worden hun geestelijke ogen geopend om te onderscheiden welke gelegenheden de Vader biedt en welke geen deel uitmaken van Zijn plannen met hen.

Maar degenen die onwijs zijn, denken niet goed na over de manier waarop ze leven. Sommigen worden onproductief en lui, leven voor hun eigen plezier terwijl ze Gods doel voor hun leven mislopen. Anderen kunnen echter heel druk zijn en extreem succesvol volgens wereldse normen, maar als hun dagen gevuld zijn met activiteiten die niet Gods wil voor hen zijn, verspillen ze hun tijd.

Begin elke dag met de Heer om je kansen te benutten en je te onderwerpen aan Zijn wil. Niemand van ons wil tenslotte naar de hemel gaan en ontdekken dat, hoewel we druk bezig zijn geweest met het besteden van onze tijd, we er niet in zijn geslaagd om het voor de eeuwigheid te investeren.

Tim Hadley, Sr.

Onze tijden zijn in Uw hand, Vader, wij wensen hen daar;
Ons leven, onze ziel, ons alles, laten we volledig over aan Uw zorg.
W.F. Lloyd

 Mijn tijden, Heer, zijn in Uw hand,
ik wens niet anders meer;
‘k vertrouw aan U mijn leven toe,
aan U alleen, o Heer.
Geestelijke Liederen 198:1

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW