10 jaar geleden

Een sterk (voetbal)team

Eén doel

Wat is een sterk team? Natuurlijk zeggen we dat ze sterke spelers hebben, die wel iets kunnen. Maar is dit werkelijk het enige gezichtspunt?

Heel veel hangt af van de psychologische weerbaarheid van de spelers. En wat nog belangrijker is, de interne samenhang en een goede verstandhouding met elkaar. Daarover is in het verleden en wordt ook nu weer op het WK 2014, bijvoorbeeld, vooral bij Frankrijk, maar uiteindelijk bij alle teams besproken. Zonder een gemeenschappelijk spel, zal je niet verder komen, zelfs als je de beste spelers hebt.

Dit kan met ons als christenen vergeleken worden. De beste kennis van de Bijbel en de grootste gaven zouden en zullen vrij nutteloos blijven, als de interne samenhang binnen een plaatselijk samenkomen en onder de verlosten niet bestaat. In Filippi 2 vers 2, worden we tot “eensgezindheid” (of het zelfde te denken) vermaand. Dit betekent alleen niet dat we op één lijn worden gebracht in het denken. Het betekent ook niet dat we allemaal dezelfde taak hebben. Nee, we hebben één doel, jagen hetzelfde doel na, zoals de spelers in verschillende posities allemaal naar een gemeenschappelijk doel heen werken.

In Filippi 4 vers 2 noemt de apostel Paulus deze vermaning weer en wenst (vs. 3) door zijn eigen jukgenoten1 (wat ons opnieuw op de ene Heer wijst, voor Wie we allen werken), deze in vers 2 genoemde twee vrouwen eveneens te ondersteunen. Zij trokken namelijk niet aan één lijn2 – zoals helaas zo vaak bij ons het geval is. In plaats van het dienen van elkaar, werken we elkaar tegen, streven misschien egoïstische doelen na, en stellen de eigen verlangens voor die van de Heer.

Geve God dat ook wij zulken zijn, die andere arbeiders erkennen en ondersteunen.

NOTEN VERTALER:
1. Jukgenoten ofwel metgezellen
2. Schippersknechten trekken aan één lijn = het gemeenschappelijk doel van gelijkgestemden.

© Bibelindex.de, Carsten Verwaal

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW