9 jaar geleden

Een hartelijk voornemen …

‘Hij spoorde hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven’ (Hand. 11:23). {HSV}.

Barnabas vermaande de nieuwe gelovigen dat ze bij de Heer zouden blijven. Sommigen kennen een lange tijd van blijdschap na hun bekering, maar God kent onze harten. Het kan makkelijk gebeuren dat we steunen op onze blijdschap in plaats van te steunen op de Heer Jezus. Hij is ons doel, niet de blijdschap. Pas op dat je door je blijdschap niet vergeet Wie de Bron is van je blijdschap.

Deze blijdschap is goed en zeker op zijn plaats, daar zal ik niets tegen zeggen. Integendeel! Ik waarschuw je er alleen voor om niet daarin te blijven rusten. Leun er niet op als je krachtbron. Het gevaar bestaat dat de blijdschap je doet vergeten hoe afhankelijk je elk moment van de dag bent.

Wees afhankelijk van Hem: blijf bij Hem met je hele hart. Ik heb veel Christenen meegemaakt die zo vol blijdschap waren, dat ze vergeten waren dat de zonde nog bestond. Het is waar dat de zonde niet langer op je blijft, maar het vlees (je oude natuur) blijft in je tot het einde.

Het nieuwe leven is als het ware geënt op de stronk van het oude leven. Die stronk blijft dus bestaan. Als je dan niet waakzaam bent en het nieuwe leven in je niet laat groeien door op de Heer Jezus te zien en naar Hem toe te groeien, dan zal de oude stronk weer uitlopen. En uit die oude stronk komen geen goede vruchten voort. Het nieuwe leven brengt vrucht voort voor God.

Maar hoewel het vlees dus in je is, moet je niet daaraan denken, maar denk aan Christus – blijf bij Hem. Houdt vast aan de waarheid dat Christus je leven is, en dat Hij het doel is van dat leven (zie Gal. 2:20).

Als je groeit in deze kennis van Hem, dan zal er een blijdschap ‘groeien’ in je leven, die veel dieper is, dan de blijdschap die je had bij je bekering. Ik ken Christus nu ergens tussen de dertig en veertig jaar en ik kan je zeggen dat mijn vreugde nu wel tienduizend keer zo groot is als in het begin. Het is een diepere, kalmere blijdschap.

Water dat van een heuvel afstroomt is prachtig om te zien en maakt een hoop lawaai, maar je zult zien dat water dat over vlak terrein stroomt veel dieper, kalmer en vruchtbaarder is.

Let op, dat de gelovigen vermaand worden om met een hartelijk voornemen (andere vertalingen hebben: een voornemen van het hart) bij de Heer te blijven.

Een afgeleid hart is slecht voor de Christen. Als mijn hart gevuld is met Christus, heb ik geen hart of oog voor de rommel van deze wereld. Als Christus door het geloof in je hart woont (zie Ef. 3:17), dan vraag je jezelf ook niet af: ‘Wat kan het nu voor kwaad als ik dit of dat doe?’ Dan wordt de vraag: Doe ik dit voor de Heer Jezus? Kan de Heer Jezus hierin met me meegaan? Laat de wereld niet binnenkomen en je gedachten afleiden. De wereld doet veel beloften die ze niet waar kan maken. Feit is, jullie harten zijn te groot voor deze wereld; die kan ze niet vullen. Maar jullie harten zijn te klein voor Christus, want Hij vult de hemel. En toch zal Hij ze vullen totdat ze overstromen.

Let op, dat ze bij de Heer moesten blijven; niet bij de plicht, of bij de wet, maar bij de Heer. Hij wist hoe verraderlijk het hart was en hoe snel het iets in de plaats zou stellen van Hem. Je moet weten wat er in je hart leeft. Als je bij God blijft zal Hij je leren wat er in je hart is. Anders zal de duivel de kans krijgen je het duidelijk te maken door zijn succesvolle verleidingen.

Maar God is getrouw en als je van Hem weggegleden bent, en andere dingen ervoor in de plaats zijn gekomen en als het ware een korst om je hart gevormd hebben, dan is er altijd een weg terug. Als je terug wilt naar God, zegt Hij tegen, dat je moet handelen met wat er in je hart is gekomen en het weg moet doen.

Hoe onvoorzichtig je ook bent geweest, hoe ver weg je ook bent geraakt, keer naar Hem terug! Twijfel niet aan Zijn vreugde die er zal zijn als jij terugkeert. Reken op Zijn liefde. Kijk met afschuw naar de zonde die je heeft verleid, maar maak niet de fout door niet op Hem te vertrouwen. Ook al heb je door deze zonde een hekel aan jezelf gekregen, vergeet niet dat Hij van je houdt en van je zal houden tot het einde!

Vertrouw op Zijn werk, vertrouw op Zijn liefde!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW