5 jaar geleden

Eén druppel liefde …

Eén druppel liefde kan veel doen! Zij leidt vooral tot toewijding aan de Meester.

De Franse wiskundige, natuurkundige en filosoof Blaise Pascal (1623-1662) zei ooit: “Eén druppel liefde is meer dan een oceaan verstand”.

Ik weet niet of ze zo naast elkaar geplaatst moeten worden. Maar in ieder geval zien we juist aan het einde van het leven van de Heer, hoezeer Hij de liefde en genegenheid van personen waardeerde. En hoe de liefde iemand tot daden in staat stelt die dan, wanneer alleen het verstand werkzaam is, uitblijven.

Twee Maria’s tonen ons heel bijzonder liefde en toewijding. Daar was Maria Magdalena, bij wie de Heer Jezus zeven demonen uitdreef (Luk. 8:2). Haar liefde dreef haar naar het kruis en naar het graf van Jezus. Juist bij haar zien we, dat het aan begrip van de gedachten van de Heer ontbrak. Maar haar liefde dreef haar naar haar Meester. Daar, waar Hij was, wilde zij zijn, zelfs toen Hij gestorven was. Hoe was ze aan Hem gehecht! Zo mocht zij als eerste persoon de opgestane Christus zien: “Jezus zei tot haar: Maria! Ze keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni!1 “(Joh. 20:16,17). Het was geen schok, het was een onvergetelijke ervaring voor deze liefhebbende vrouw.

De discipelen hadden veel meer begrip dan Maria. Ze hadden van de Heer talloze wonderen gezien en gelijkenissen gehoord. Maar hen ontbrak het aan deze liefde. Zo moesten zij langer wachten op de opgestane Heer.

Maria van Bethanië was een vrouw die liefde en inzicht combineerde. Ze hield zo veel van haar Meester dat ze eenvoudigweg een zeer waardevol albasten flesje gevuld met een zeer dure nardus brak, en deze zalf over haar Meester uitgoot. En dat is wat ze voor Zijn begrafenis heeft gedaan (Mark. 14:3,8). Niemand anders zoals zij begreep, dat de Meester kort voor de dood stond. Maar het was haar liefde die tot deze toewijding leidde.

Wanneer we toch maar één druppel meer van deze liefde zouden hebben, dat wil zeggen, opbrengen zouden voor onze Heer. Ik weet zeker dat onze levens er dan anders zouden uitzien.

NOOT:
1. Een versterking van Rabbi; dit is een Meester (Leraar) die een bijzonder plaats inneemt.

Manuel Seibel; © www.bibelpraxis.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW